Strategier för effektiva myntindragningar (Strategies for Efficient Coin Renewals)

Svensk Numismatisk Tidskrift, 2020, nr 8, pp. 177-80.

7 Pages Posted: 14 Apr 2021

See all articles by Roger Svensson

Roger Svensson

Research Institute of Industrial Economics (IFN)

Andreas Westermark

Sveriges Riksbank

Date Written: December 7, 2020

Abstract

Swedish abstract: Periodiska myntindragningar tillämpades under nästan 200 år i stora delar av medeltidens Europa. Gamla mynt förklarades ogiltiga och skulle växlas in mot nya till på förhand bestämda kurser och datum. Denna skatt var likvärdig med en modern Gesellskatt på pengainnehav som infördes i delar av Österrike på 1930-talet i syfte att få folk att konsumera. Periodiska myntindragningar krävde en begränsad myntvolym i cirkulation. Vi visar att systemet fungerar och genererar intäkter för myntherren om skattenivån är tillräckligt låg och om bestraffningen vid upptäckt av användandet av ogiltiga mynt är tillräckligt hög.

English abstract: Periodic recoinage was applied during almost 200 years in large parts of Europe. Old coins were declared invalid and had to be exchanged for new ones at a priori announced dates and fees. This tax was equivalent to a modern Gesell tax on money holdings, which was introduced in Austria in the 1930s to give incentives for people to increase consumption. Periodic recoinage in the Middle Ages required a limited coin volume. We show that the system works and generates incomes for the minting authority if the tax level is sufficiently low and if the punishment when cheating and using old coins is sufficiently high.

Note: Downloadable document available in Swedish.

Keywords: Gesell Tax, Periodic Recoinage, Gesell Money, Punishment, Consumption

JEL Classification: E42, E52, N13

Suggested Citation

Svensson, Roger and Westermark, Andreas, Strategier för effektiva myntindragningar (Strategies for Efficient Coin Renewals) (December 7, 2020). Svensk Numismatisk Tidskrift, 2020, nr 8, pp. 177-80., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3813109 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3813109

Roger Svensson (Contact Author)

Research Institute of Industrial Economics (IFN) ( email )

Box 55665
Grevgatan 34, 2nd floor
Stockholm, SE-102 15
Sweden
+46-8-6654549 (Phone)
+46-8-6654599 (Fax)

HOME PAGE: http://www.ifn.se

Andreas Westermark

Sveriges Riksbank ( email )

Brunkebergstorg 11
Stockholm, 10337
Sweden

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
18
Abstract Views
62
PlumX Metrics