הקניין החדש וסדרי הכוחות הישנים
The New Property and the Old Status Quo

צפוי להתפרסם ב"משפט, חברה ותרבות" (כרך "כלכלה, מוסדות ומשפט בישראל")

25 Pages Posted: 26 Feb 2021

See all articles by Roy Shapira

Roy Shapira

Stigler Center, University of Chicago Booth School of Business; Interdiscplinary Center (IDC)

Date Written: February 6, 2021

Abstract

תקציר בעברית: חלק גדול מרווחתו ועצמאותו של הפרט בימינו אינו מגיע מזכויות "חפציות", כגון הדירה או הרכב שבבעלותו, כי אם מזכאותו של הפרט לטובות הנאה שונות שמקורן ברשויות השלטון, כגון רישיונות, זיכיונות, וקצבאות. מה מעמדן המשפטי של אותן טובות הנאה שלטוניות? בית המשפט העליון אצלנו הביע נכונות עקרונית להכיר בהן כקניינו של הפרט, כשהמשמעות היא שאותו "קניין חדש" יהיה ראוי להגנה חוקתית: רשויות השלטון לא יוכלו לשנות ולשלול את ההענקות כרצונן, אלא יהיו מחויבות לעמוד בתנאי פסקת ההגבלה. במקור, הקניין החדש נהגה כמוסד המיועד להגן על הפרט מפני שרירותיות שלטונית. בפועל, הדוקטרינה המתפתחת בישראל הפכה אותו למוסד המגן על קבוצות לחץ מאורגנות ומרתיע רגולטורים מפני פגיעה בפריווילגיות של אותן קבוצות לחץ. מאמר זה מנתח את התפתחותו ורציותו של מוסד הקניין החדש בישראל, ומציע דרכים לכייל מחדש את הדוקטרינה כך שתמלא את מטרותיה המקוריות ותפסיק לשמש חסם לרפורמות רגולטוריות אשר נועדו לקדם את האינטרס הציבורי.

המאמר נחלק לשלושה חלקים. פרק א מתאר את לידתו של מוסד הקניין החדש בארצות-הברית, משם יובא לישראל על-ידי בית המשפט העליון. הפרק עומד על הניואנסים שעמדו בבסיס פיתוח המוסד במקור והלכו לאיבוד במהלך קליטתו בארץ. פרק ב מציע מהלך רעיוני שיסייע בתחימת היקף הזכות החוקתית לקניין חדש ויאפשר אימוץ גישה הקשרית יותר. הדוקטרינה בתצורתה הנוכחית מתעלמת ממערך התמריצים הפועל על הרגולטורית המעניקה את טובות ההנאה המדינתיות, והדרך שבה התייחסות לטובות ההנאה כזכות קניין חוקתית משפיעה לרעה על התמריצים. הפרק שואב תובנות מספרות בינתחומית המזהה נסיבות שבהן ההסתברות לכשלים רגולטוריים גבוהה יותר. בנסיבות אלה, ההסתברות לכך שהענקות רגולטוריות תקדמנה את הרווחה המצרפית או צדק חלוקתי נמוכה יותר, ויש פחות מקום להגן עליהן מפני שינויים. פרק ג מתרגם את התובנות מפרק ב להמלצות אופרטיביות לכיול מחדש של דוקטרינת הקניין החדש. הפרק מציע מבחני משנה שונים להגנה על הענקות שלטוניות, המיועדים לתקן את האסימטריה שבמצב הנוכחי: הדוקטרינה כיום מגבילה ומתמרצת את הרגולטור שלא לקחת החלטות המטילות עלויות ממוקדות על קבוצת אינטרס חזקה, אך אינה מפקחת על החלטות ומחדלים רגולטוריים המטילים עלויות המפוזרות על הציבור הרחב.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: דיני קניין, משפט חוקתי, משפט מנהלי, "קניין חדש", קבוצות לחץ, כשל רגולטורי

Suggested Citation

Shapira, Roy, הקניין החדש וסדרי הכוחות הישנים
The New Property and the Old Status Quo (February 6, 2021). צפוי להתפרסם ב"משפט, חברה ותרבות" (כרך "כלכלה, מוסדות ומשפט בישראל"), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3780738

Roy Shapira (Contact Author)

Stigler Center, University of Chicago Booth School of Business ( email )

Walker Hall
Chicago, IL 60637
United States

Interdiscplinary Center (IDC) ( email )

P.O. Box 167
Herzliya, 46150
Israel
972-9-9602410 (Phone)
972-9-9527996 (Fax)

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
159
Abstract Views
256
rank
230,434
PlumX Metrics