Ucuz Mesken ve Site Jarden İhtiyacı (T.C. İstanbul Şehremaneti Mecmuası, 1927, Sayı:39) The Necessity of Low-cost Housing and cite-Jardins (TR, The Journal of İstanbul Municipality, 1927, Number:39)

7 Pages Posted: 18 Feb 2021

See all articles by Merve Dere

Merve Dere

City and Regional Planning, Mimar Sinan Fine Arts University

Date Written: December 28, 2020

Abstract

The necessity of low-cost housing and Cite Jardins , by Ali Suad
(The Journal of İstanbul Municipality (Şehremanet), The Rebuplic of Turkey
Release date:1927,November , Number: 39, Pages:129-133)

Article written by Ali Suad in 1927, is about the shortage of housing in early stage of republic of Turkey, after WW1. It has been translated from Arabic letters to Latin, (in Turkish) as a document to be used in any field of social sciences.
Before 1928, mixture of both Arabic and Persian scripts called Ottoman Turkish had been used in Ottoman Dynasty and then early republic era of Turkey. In 1928, Latin alphabet has been approved as the official language letters of the State.

***

Ucuz Mesken ve Site Jarden İhtiyacı, yazar: Ali Suad
(Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Şehremaneti Mecmuası, Yıl:1927,Teşrin-i Sani, Sayı:39, Sayfa:129-133)

Makale, 1927 yılında, erken cumhuriyet dönemi İstanbul'unda konut sıkıntısı ve çözümleri üzerine Ali Suad tarafından kaleme alınmış, derginin 39. sayısında yayımlanmıştır.
İstanbul Şehremaneti Mecmuası, Türkiye’nin ilk belediyecilik dergisi olma özelliği taşımaktadır. Mecmuanın 1924-1928 arası Arap/Farsi harfli yayınlanan sayıları, belge/kaynak olarak, tarafımca hazırlanan bir şehircilik araştırmasında kullanılmıştır. Makale, basitçe Latin harflerine çevrilmiş olup, transliterasyon dikkate alınmamıştır. Dolayısıyla çeviri ve yazım hataları, eleştiriye açıktır.

Keywords: şehircilik, belediyecilik, istanbul, şehremanet, urban, planning, municipality, cite jardin, bahçekent

JEL Classification: R21, R31, R38, N35, N95, H31

Suggested Citation

Dere, Merve, Ucuz Mesken ve Site Jarden İhtiyacı (T.C. İstanbul Şehremaneti Mecmuası, 1927, Sayı:39) The Necessity of Low-cost Housing and cite-Jardins (TR, The Journal of İstanbul Municipality, 1927, Number:39) (December 28, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3756201 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3756201

Merve Dere (Contact Author)

City and Regional Planning, Mimar Sinan Fine Arts University ( email )

İstanbul
İstanbul
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
23
Abstract Views
141
PlumX Metrics