Behovet av reformerade immateriella rättigheter (The Need for Reformed Intellectual Property Rights)

Ekonomisk Debatt, Vol. 39(6), pp. 23-35, 2012

13 Pages Posted: 15 Dec 2020

See all articles by Roger Svensson

Roger Svensson

Research Institute of Industrial Economics (IFN)

Date Written: October 14, 2012

Abstract

Swedish Abstract: Patent och upphovsrätt ger incitament till skapande och kommersialisering av nya produkter och verk samt underlättar kontrakt och kunskapsöverföring. Produkter inom nya områden, t ex mjukvaror och bioteknik, har andra egenskaper än traditionella produkter och kan behöva annorlunda skydd. Mjukvaror är sekventiella, har kort livslängd, låga kostnader och många applikationer. Därför bör längden för mjukvarupatent förkortas och skyddet begränsas till vad som anges i patentkraven. En annan förändring är att konstnärliga verk i dag kan digitaliseras, vilket möjliggjort licensavtal som binder upp användarna. Trots detta har upphovsrätten fått en allt längre giltighetstid, vilket inte har något stöd i forskningslitteraturen.

English Abstract: Patents and copyright provide incentives for the creation and commercialization of new products and artistic works, facilitate contracts and knowledge transfer. Products in new areas, such as software and biotechnology, have different characteristics than traditional products and may need different protection. Software is sequential, has a short lifespan, low cost and many applications. Therefore, the length of software patents should be shortened and the protection limited to what is stated in the claims. Another change is that artistic works can today be digitized, which has made it possible for license agreements to bind users. Despite this, copyright has been given an increasingly longer period of validity, which has no support in the research literature.

Note: Downloadable document available in Swedish.

Keywords: Patent, Copyright, Intellectual Property Rights, Reforms, Software

JEL Classification: O33, O34, O38

Suggested Citation

Svensson, Roger, Behovet av reformerade immateriella rättigheter (The Need for Reformed Intellectual Property Rights) (October 14, 2012). Ekonomisk Debatt, Vol. 39(6), pp. 23-35, 2012, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3676186

Roger Svensson (Contact Author)

Research Institute of Industrial Economics (IFN) ( email )

Box 55665
Grevgatan 34, 2nd floor
Stockholm, SE-102 15
Sweden
+46-8-6654549 (Phone)
+46-8-6654599 (Fax)

HOME PAGE: http://www.ifn.se

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
18
Abstract Views
46
PlumX Metrics