En instabil STRUT utan bas (An Instable Cone without a Base)

Ekonomisk Debatt, 43(3), Vol. pp. 18-27.

10 Pages Posted: 15 Dec 2020

See all articles by Roger Svensson

Roger Svensson

Research Institute of Industrial Economics (IFN)

Date Written: April 4, 2019

Abstract

Swedish Abstract: Styr- och resursutredningen (STRUT) har lagt fram förslag för att främja kvalitet och styrning av forskning och utbildning vid statliga lärosäten. Man föreslår bl a utökade direkta forskningsanslag på forskningsrådens bekostnad, ett samlat anslag för utbildning och forskning, att prestationskraven nästan tas bort samt att lärosätena i högre grad ska utvärdera sig själva. STRUT presenterar dock varken incitament eller mekanismer som underbygger att förslagen skulle leda till förbättrad kvalitet och en stärkt koppling mellan forskning och utbildning. STRUT förbiser dessutom publikationssystemets roll för forskningens kvalitet och spridning. Utredningen måste därför göras om med bas i forskningslitteraturen.

English Abstract: The Governance and Resources Inquiry (STRUT) has submitted proposals to promote the quality and governance of research and education at government universities. It is proposed, among other things, increased direct research grants at the expense of the Research Councils, a total grant for education and research, that performance requirements should be almost removed and that higher education institutions would evaluate themselves to a greater extent. However, STRUT presents neither incentives nor mechanisms underpinning that the proposals would lead to improved quality and a stronger link between research and education. STRUT also overlooks the role of the publication system in the quality and dissemination of university research. The investigation must therefore be redone based on the research literature..

Note: Downloadable document available in Swedish.

Keywords: Universities, Public Financing, Competition, R&D, Research and Development

JEL Classification: I23, I25, I28, O38

Suggested Citation

Svensson, Roger, En instabil STRUT utan bas (An Instable Cone without a Base) (April 4, 2019). Ekonomisk Debatt, 43(3), Vol. pp. 18-27., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3676179

Roger Svensson (Contact Author)

Research Institute of Industrial Economics (IFN) ( email )

Box 55665
Grevgatan 34, 2nd floor
Stockholm, SE-102 15
Sweden
+46-8-6654549 (Phone)
+46-8-6654599 (Fax)

HOME PAGE: http://www.ifn.se

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
15
Abstract Views
41
PlumX Metrics