תקיפות מחשבים למטרות איסוף מודיעין כחלק מהמאבק בטרור בדין הישראלי, המשווה והבין-לאומי
Hacking for Intelligence Collection in the Fight Against Terrorism: Israeli, Comparative, and International Perspectives

Asaf Lubin, Hacking for Intelligence Collection in the Fight Against Terrorism: Israeli, Comparative, and International Perspectives, 13 HUKIM-The Israeli Journal on Legislation 251-322 (2020)

92 Pages Posted: 24 Jun 2020

See all articles by Asaf Lubin

Asaf Lubin

Indiana University Maurer School of Law; Berkman Klein Center for Internet & Society; Yale University - Information Society Project; Federmann Cybersecurity Center, Hebrew University of Jerusalem Faculty of Law

Date Written: February 1, 2020

Abstract

תקציר בעברית: הניסיון של המחוקק הישראלי להביא להסדרה מפורשת של סמכויות השב״כ במרחב הקיברנטי משקף מגמה רחבה יותר הניכרת בעולם לעיגון בחקיקה ראשית של הוראות בדבר פעולות פצחנות מצד גופי ביון ומודיעין ורשויות אכיפת חוק למטרות איסוף מודיעין לשם סיכול עבירות חמורות, ובייחוד עבירות טרור אם בעבר היו פעולות מסוג אלה כפופות לנהלים פנימיים ומסווגים, הרי שהדרישה לשקיפות בעידן שלאחר גילויי אדוארד סנודן מחד והשימוש הנרחב בתקיפות מחשב לביצוע פעולות חיפוש וחקירה לסיכול טרור מאידך, מציפים כעת את הדרישה להסמכה מפורשת. במאמר זה אבקש למפות הן את השדה הטכנולוגי והן את השדה המשפטי בכל האמור בתקיפות מחשבים למטרות ריגול ומעקב. יש לשים לב כי המאמר עוסק בעיקר בהיבטי איסוף מידע, ובפעולות פצחנות למטרות אחרות – רק בעקיפין. במאמר זה אבקש לבחון אם התיקון התלוי ועומד לחוק השב"כ, המבקש להקל על השב"כ בביצוע תקיפות מחשב כחלק מהמאבק בטרור, עולה בקנה אחד עם מחויבויותיה הבין-לאומיות של ישראל, ובייחוד לכללים המנהגיים המקיפים את הזכות לפרטיות בדיני זכויות האדם הבין-לאומיים. המאמר נשען גם על בחינתה של חקיקה משווה אגב עיון בדין האמריקאי, האנגלי, הצרפתי והאיטלקי, כדי לעמוד על קנקנם של האיזונים והבלמים המגולמים בשיטות משפט אחרות, וכיצד הם מובחנים מהמנגנון המוצע בדין הישראלי. המאמר חותם בכמה וכמה עקרונות מנחים בהסדרה עתידית של התחום בהקישו מתזכיר חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – המצאה, חיפוש, כניסה ותפיסה), התשע"א–2011.

English Abstract: The Counter-Terrorism Bill, 5775-2015, introduced an array of criminal law and public law tools aimed at assisting the State of Israel in effectively fighting against terrorism. Simultaneously, the Bill sought to ensure a balance between the security interests, enumerated therein, and Israel’s commitments to “human rights and to customary international legal standards.”

Of the various tools introduced in the Bill, Section 131 was one of the most controversial, as it called to amend the General Security Service Law, 5762-2002, and provide the Shabak with statutory authorization to engage in hacking of electronic devices for the purposes of preventing acts of terrorism and espionage directed against the State of Israel.

The desire of the Israeli legislator to expressly regulate the authorities of the Shabak in cyberspace, reflects a growing trend amongst western democracies to establish, through primary legislation, effective frameworks that could control the use of hacking powers by intelligence agencies and law enforcement.

The paper examines existing and proposed Israeli hacking authorities and compares them to the situation in the United States, the United Kingdom, Italy and France. Relying further on international human rights standards and on a review of technological capacities, the paper makes certain policy and legislative recommendations.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: Hacking, Cybersecurity, Espionage, Intelligence, Surveillance, Vulnerabilities, Exploitation, International Law, Human Rights, Privacy, Law Enforcement, Terrorism, Necessity, Proportionality, Criminal Procedure, Criminal Investigations

JEL Classification: K10, K14, K19, K33, K39

Suggested Citation

Lubin, Asaf, תקיפות מחשבים למטרות איסוף מודיעין כחלק מהמאבק בטרור בדין הישראלי, המשווה והבין-לאומי
Hacking for Intelligence Collection in the Fight Against Terrorism: Israeli, Comparative, and International Perspectives (February 1, 2020). Asaf Lubin, Hacking for Intelligence Collection in the Fight Against Terrorism: Israeli, Comparative, and International Perspectives, 13 HUKIM-The Israeli Journal on Legislation 251-322 (2020), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3604508

Asaf Lubin (Contact Author)

Indiana University Maurer School of Law ( email )

Office #322
211 S. Indiana Avenue
Bloomington, IN 47405
United States
8128556403 (Phone)

HOME PAGE: http://https://www.law.indiana.edu/about/people/bio.php?name=lubin-asaf

Berkman Klein Center for Internet & Society ( email )

Harvard Law School
23 Everett, 2nd Floor
Cambridge, MA 02138
United States

Yale University - Information Society Project ( email )

P.O. Box 208215
New Haven, CT 06520-8215
United States

Federmann Cybersecurity Center, Hebrew University of Jerusalem Faculty of Law

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
244
Abstract Views
859
rank
156,551
PlumX Metrics