המשפט והמיעוט הערבי-פלסטיני בשלושת העשורים הראשונים למדינה: מתכונת הפיקוח
Law and the Arab-Palestinian Minority in the First Three Decades of the State: The Control Framework

Mechkarey Mishpat 24: 565-637, 2008

73 Pages Posted: 5 Jan 2020

See all articles by Ilan Saban

Ilan Saban

University of Haifa - Faculty of Law

Date Written: 2008

Abstract

תקציר בעברית: במאמר זה נעשה ניסיון לנתח את האופנים העיקריים שבהם היה המשפט הישראלי מעורב בחייהם של האזרחים הערבים בשלושת העשורים הראשונים למדינה, מקוּם המדינה ועד סמוך אחרי "יום האדמה" ב-1976.

תרומתו האפשרית של המאמר היא במפתח התאורטי שהוא מציע לבירור יחסי הגומלין בין מעמדו המשפטי לבין מעמדו הסוציופוליטי של המיעוט. מפתח זה אינו יוצא מן המשפט אלא מתחיל את דרכו בתבנית היחסים הסוציופוליטית. הוא מנסה להבין את יסודותיה ואת צרכיה של מתכונת היחסים הבין-קהילתיים המתגלה ביחסי מיעוט-רוב-מדינה, ומתוך כך הוא פונה לפענח את האופן שבו השתלב המשפט באותה מתכונת (או מנגד שחק אותה). מתכונת היחסים הבין-קהילתית בתקופה הנבחנת במאמר היא "מתכונת הפיקוח", והמשפט של אותה עת מתגלה בעקבות מהלך הפענוח כמשרתהּ היעיל, המורכב והשקט.

המאמר מוקדש ברובו להצגה מפורטת של ההסדרים ושל התהליכים המשפטיים המרכזיים שסייעו למתכונת הפיקוח. ראשית, המשפט שיקף וגיבש את תהליך החלשתן של זכויות הפרט (הזכויות המשותפות של האזרחות) העומדות ליחידי המיעוט – זאת מכוח שילוב רב עוצמה: הענקת סמכויות גורפות לרשויות השלטוניות, כאלו המצמצמות את זכויות היסוד העומדות לכאורה לכל פרט בחברה, והמאפשרות לרשויות לעשות בהן שימוש מקיף ומוטה כנגד המיעוט, בין היתר, בשל היעדר "חוקתיות" במשפט הישראלי של אותה עת, בשל חולשתו של האיסור על הפליה, ובשל חולשתם של גורמי בקרה חשובים דוגמת בתי המשפט. שנית, המשפט היה דל בזכויות הקיבוציות שעמדו למיעוט הערבי פלסטיני וליחידיו, ובשל כך נמנעו מהמיעוט כלים חשובים של הגנה עצמית והתפתחות עצמאית. שלישית, המשפט הישראלי השתלב היטב במנגנוני ייצוב חשובים של מתכונת הפיקוח: הוא תרם לחיזוק תלותו של המיעוט במדינה, לפיצולו ולקואופטציה (התאמה שנקנית בדרכים שונות) של האליטות שלו. הוא עשה כן באופן שאינו בוטה, ובכך הרים תרומה למנגנוני הסוואה ולגיטימציה של הפיקוח. אחת מדרכי ההסוואה העיקריות המתגלות במשפט היא יצירת "מסלולים נפרדים" להסדרת כמה סוגיות חשובות: מסלול אחד המיועד מעשית, ורק לעתים נדירות גם רשמית, ליהודים, ומסלול אחר המיועד לערבים.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Saban, Ilan, המשפט והמיעוט הערבי-פלסטיני בשלושת העשורים הראשונים למדינה: מתכונת הפיקוח
Law and the Arab-Palestinian Minority in the First Three Decades of the State: The Control Framework (2008). Mechkarey Mishpat 24: 565-637, 2008, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3509549

Ilan Saban (Contact Author)

University of Haifa - Faculty of Law ( email )

Mount Carmel
Haifa, 31905
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
15
Abstract Views
149
PlumX Metrics