להרחיב את המרווח? על היקף זכותו של חבר כנסת לתמוך בהתנגדות לכיבוש
To Broaden the Gap?': On the Scope of the Right of a Knesset Member to Express Support for 'the Resistance' to Israel's Occupation

Mishpatim 37: 219-251 (2007)

33 Pages Posted: 5 Jan 2020

See all articles by Barak Medina

Barak Medina

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Ilan Saban

University of Haifa - Faculty of Law

Date Written: 2007

Abstract

תקציר בעברית: החיבור דן בפסק דין בו נקבע כי אין להעמיד לדין את חבר הכנסת בשארה בגין נאומים בהם שיבח את החזבאללה על הצלחתו במאבק נגד צה"ל בדרום לבנון והביע תמיכה ב"התנגדות" לכיבוש. בחיבור מוצגת המחלוקת בין שופטי הרוב לבין שופטת המיעוט, שעיקרה הזיקה בין גבולות הזכות להיבחר לבין היקפה של החסינות המהותית, ומובאת תמיכה בעיקריה של הכרעת הרוב. דעת הרוב בפסק הדין נאמנה למסורת משפטית הבוחנת את הזכויות המעורבות בדוקטרינה של "הדמוקרטיה המתגוננת" – חופש הביטוי, הזכות להיבחר וחסינות חברי הכנסת – באופן שמעניק משקל הן לדמיון ביניהן והן לשוני החלקי המבחין ביניהן. בין היתר נטען כאן כי אף שביטוי של חבר כנסת הוא לא רק חשוב לדמוקרטיה יותר מביטויו של אדם רגיל אלא גם עשוי להיות מסוכן יותר, אין נובעת מכך הצדקה ל"קיזוז פשוט". דוקטרינת החסינות המהותית נובעת עמוקות ממשתנה נוסף – ההסתברות המוגברת כי שליח הציבור של המיעוט יהיה הנמען המרכזי ביותר להתנכלויותיה של קהילת הרוב והמוסדות הסרים לשליטתה. תוספת סיכון זו, בהשוואה לאדם מן-היישוב, מצריכה הגנה מוגברת בחברה דמוקרטית שסועה; וזו יכולה להימצא אך בגדרה של החסינות המהותית. בחיבור מוצע לפרש את עמדתהרוב כמכירה בצורך להחיל בגדר החסינות המהותית את המבחנים המגבילים את פסילתם של רשימה או של מועמד לכנסת מלהשתתף בבחירות לכנסת. החלת מבחנים אלה על התבטאויותיו הפוליטיות הנטענות של חבר הכנסת בשארה הצדיקה את הותרתן חוסות בצל הגנתה של החסינות המהותית.

החיבור עומד גם על ההקשר הסוציו- פוליטי של הסוגיה, המספק תימוכין לתוצאה של פסק הדין גם מנקודת המבט של המשפט הראוי. השאלה הפוליטית והערכית המרכזית שברקע פסק הדין היא: מהו המרווח שמותירה ישראל לביטוי של אזרחיה הערבים בכל הנוגע לקונפליקט בין מדינתם לבין עמם? בחיבור זה נטען כי דעת הרוב תרמה תרומה חשובה להרחבתו של "המרווח" – זה שעהמציאות המבלבלת והקשה, את שורשיה ואת דרכי ריפויה. מרווח זה לא כופה אלם על המיעוט אלא מאפשר לנציגיו להשמיע עמדות, מאפשר לבני קהילת המיעוט לקיים ויכוח פנימי ומאפשר לכלל הציבור להשתתף בדיון שהוא יותר כן ומעמיק.ניינו מרחב הדיון החותר להבין לאשורה את.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Medina, Barak and Saban, Ilan, להרחיב את המרווח? על היקף זכותו של חבר כנסת לתמוך בהתנגדות לכיבוש
To Broaden the Gap?': On the Scope of the Right of a Knesset Member to Express Support for 'the Resistance' to Israel's Occupation (2007). Mishpatim 37: 219-251 (2007) , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3509546

Barak Medina

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Ilan Saban (Contact Author)

University of Haifa - Faculty of Law ( email )

Mount Carmel
Haifa, 31905
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
3
Abstract Views
105
PlumX Metrics