הקצאת משאבי ביטוי, פגיעה ברגשות והשפעה על תרבות בחברה שסועה העוברת שינוי: תיאטרון עירוני בעיר מתחרדת
Allocation of Speech Resources and Influence on Culture in a Deeply-Divided Society Going through Transition: a Municipal Theater in a Growingly Ultra-Orthodox City

Iynei Mishpat 33: 473-504, 2010

32 Pages Posted: 3 Jan 2020

See all articles by Ilan Saban

Ilan Saban

University of Haifa - Faculty of Law

Date Written: 2010

Abstract

תקציר בעברית: המאמר בוחר במקרה שהתרחש לאחרונה כנקודת מוצא לדיון בשאלות מורכבות של חופש ביטוי ושל הקצאה שלטונית לתרבות. מדובר בהתרחשות שעניינה התיאטרון העירוני של צפת — עיר שעוברת תהליך התחרדות. ועדת הרפרטואר של התיאטרון לא קיבלה על עצמה אמת–מידה שהנהלת התיאטרון חפצה בה לדחייה–על–הסף של הצגות, והיא פסילת כל הצגה שמכילה מרכיב של עירום חלקי. בתגובה החליטה הנהלת התיאטרון לאכוף את תפיסתה באמצעות שינוי הייצוג בוועדה המקצה. היא הדיחה את ועדת הרפרטואר הקיימת, ומינתה תחתיה ועדה חדשה שהרכבה דתי ודתי–חרדי ברובו.

הבחירה בניתוח מפורט של מקרה זה נובעת מהיותו תבנית לסכסוכים שילוו את החברה הישראלית יותר ויותר. מדובר בשינויים דמוגרפיים סביב שסע ה"דתיוּת" וסביב השסע הלאומי–התרבותי–הלשוני, תוך שינוי לעיתים ביחסי העוצמה הפוליטיים בערים מעורבות. כיצד מוסד תרבות עירוני צריך להתנהג אל מול שינויים כאלה?

הניתוח במאמר נפרס לשאלות–משנה רבות, שהמאמר מנסה לתת להן תשובה ערכית מנקודת–ראותו של הליברליזם הרב–תרבותי ותשובה משפטית לאור ערכיה של המדינה כיהודית ודמוקרטית. ואלה השאלות: מהו ההבדל בין "הגבלת ביטוי" לבין "אי–הקצאה של גישה לפעולת ביטוי"? כיצד הבדל זה משפיע על "פגיעה ברגשות"? מתי אי–הקצאת גישה לביטוי תהא שקולה להגבלת ביטוי, ומכל מקום, מתי היא תהא פגומה מבחינה מוסרית ומבחינה משפטית דוקטרינת "הפורום הציבורי"?

המאמר מנסה להתקדם בעיקר בשאלה: כיצד יש להסדיר זירות ביטוי ותרבות חשובות כאשר מתחדד סביבן מפגש עימותי בין קהילה חילונית לבין קהילות דתיות לא–ליברליות, במיוחד כאשר אלה האחרונות נהפכות לרוב מקומי או זוכות בהגמוניה מוניציפלית.

לבסוף, המאמר מנסה להפליג אל מעבר למקרה הנבחן, ולהשמיע הערות ראשוניות ביחס לשאלות של הקצאה לתרבות בהקשרה של החברה הישראלית בכללותה.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Saban, Ilan, הקצאת משאבי ביטוי, פגיעה ברגשות והשפעה על תרבות בחברה שסועה העוברת שינוי: תיאטרון עירוני בעיר מתחרדת
Allocation of Speech Resources and Influence on Culture in a Deeply-Divided Society Going through Transition: a Municipal Theater in a Growingly Ultra-Orthodox City (2010). Iynei Mishpat 33: 473-504, 2010, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3506647

Ilan Saban (Contact Author)

University of Haifa - Faculty of Law ( email )

Mount Carmel
Haifa, 31905
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
3
Abstract Views
102
PlumX Metrics