משפט ומוניטין: כיצד ההליך המשפטי מכתיב סנקציות מוניטיניות
Litigation and Reputational Sanctions

38 Pages Posted: 16 Jan 2019

See all articles by Roy Shapira

Roy Shapira

Stigler Center, University of Chicago Booth School of Business; Interdiscplinary Center (IDC)

Date Written: January 13, 2019

Abstract

תקציר בעברית: ההליך המשפטי מכווין התנהגות לא רק במישרין, באמצעות הטלת סנקציות, אלא גם בעקיפין, באמצעות ייצור מידע. במסגרת בירור משפטי המערכת מייצרת מידע על הדרך שבה התנהגו הצדדים לסכסוך. מידע זה עשוי להשפיע על האופן שבו צדדים שלישיים, שאינם חלק מהסכסוך, תופסים את הצדדים לסכסוך. הודעת דוא"ל פנימית שנחשפת בשלב גילוי המסמכים או הודאה בחקירה של עובד בדבר הוראה שקיבל ממנהליו לטייח עלולות להקטין את נכונותם של צופים מן הצד לעשות עסקים עם הנתבעים בעתיד. בכך ההליך המשפטי מכתיב את הסנקציה המוניטינית. בתנאים מסוימים – כגון סכסוך המערֵב חברה מסחרית גדולה המסוקרת בתקשורת – ההשפעה העקיפה של ההליך המשפטי (עיצוב הסנקציה המוניטינית) תהא משמעותית אף יותר מהשפעתו הישירה (הטלת סנקציה משפטית).מאמר זה מבהיר את יחסי הגומלין בין משפט למוניטין, תוך התמקדות בשלושה סוגי תובנות. ראשית, המאמר מסביר מהו מוניטין עסקי וכיצד הוא פועל. נתמקד בעיקר בשאלה כיצד מידע על התנהגות בעייתית מיתרגם לשינויים במוניטין – החל בייצור המידע, המשך בהערכת אמינותו ומשמעותו, וכלה בהפצתו. שנית, המאמר בוחן כיצד ההליך המשפטי משפיע על העוצמה והדיוק של סנקציות מוניטיניות. כך, לדוגמה, נצביע על התנאים שבהם הליך משפטי נגד חברה עסקית עשוי דווקא לשפר את המוניטין של אותה חברה. לבסוף, ההכרה בכך שהמשפט משפיע על סנקציות מוניטיניות מייצרת השלכות משפטיות נרחבות. ככל שהליכי אכיפה אכן מייצרים מידע איכותי על התנהגותם של שחקנים בשוק, עלינו להביא בחשבון "החצנה חיובית" זו בבואנו להעריך את רציותם של מוסדות משפטיים שונים, כגון חסיון מסמכים או הפניה לדרכים חלופיות לפתרון .סכסוכים

English Abstract: In the process of enforcing the law and determining whether to impose legal sanctions, the legal system also shapes non-legal sanctions. In particular, litigation or regulatory investigations produce information on how parties to the dispute behaved. That information, to the extent it becomes publicly available, shapes the way that outside observers treat the parties to the dispute. In other words, litigation and regulatory investigations shape the reputations of companies and businesspersons. This Article synthesizes insights from several studies of the interactions between law and reputation, and applies them to the Israeli context. The Article then sketches ways to think about policy implications, such as evaluating the desirability of confidential settlements or alternative dispute resolution.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: Reputation, Litigation, Corporate Governance, Law and Social Norms, Economic Analysis of Law, Civil Procedure, Court of Public Opinion, Opennes of Proceedings, Trial versus Settlement

JEL Classification: D83, K40, K41

Suggested Citation

Shapira, Roy, משפט ומוניטין: כיצד ההליך המשפטי מכתיב סנקציות מוניטיניות
Litigation and Reputational Sanctions (January 13, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3314821 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3314821

Roy Shapira (Contact Author)

Stigler Center, University of Chicago Booth School of Business ( email )

Walker Hall
Chicago, IL 60637
United States

Interdiscplinary Center (IDC) ( email )

P.O. Box 167
Herzliya, 46150
Israel
972-9-9602410 (Phone)
972-9-9527996 (Fax)

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
185
Abstract Views
659
rank
202,757
PlumX Metrics