AB Uygulaması Işığında Türk Rekabet Hukukunda Avukat Müvekkil Gizliliği (Attorney-Client Privilege in Turkish Competition Law in Light of the European Competition Law Practice )

10 Pages Posted: 17 Aug 2018

See all articles by Gediz Çınar

Gediz Çınar

BASEAK (Balcıoğlu Selçuk Akman Keki Attorney Partnership)

Date Written: August 3, 2018

Abstract

Turkish Abstract: Bu çalışma, özel hukukun her alanında görülen ve kabul edilen bir ilke olarak avukat-müvekkil gizliliğinin, rekabet hukukundaki farklı uygulama alanlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da gizlilik ilkesine ilişkin hüküm bulunamasına yönelik eleştiriler sunarken, hem uluslararası hem de ulusal düzeyde tanınan bu ilkenin rekabet hukuku açısından geçerliliğini rekabet otoritelerinin kararları ışığında incelemektedir. Çalışmanın vardığı sonuçlardan ilki, T.C. Anayasası, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Avukatlık Kanunu ile özel olarak düzenlenen avukat-müvekkil gizliliğinin, Rekabet Kurulu’na geniş yetkiler tanıyan rekabet hukukunda da geçerli olduğudur. İkincisi ise, avukat müvekkil arasındaki iletişimin müvekkilin savunma hakkı kapsamında gerçekleşmesi şartının rekabet soruşturması başlamadan önce gerçekleşen iletişimleri de kapsadığıdır. English Abstract: This paper aims at revealing distinct application areas of attorney-client privilege, a notion fully recognized by private law, in competition law. This paper evaluates the application of attorney-client privilege, which is recognized both on an international and national level, in competition proceedings in light of precedents of competition authorities while providing critique on the lack of an explicit provision in the Act on the Protection of Competition No: 4054. The primary conclusion of the paper suggests that the attorney-client privilege stipulated in the Constitution of the Turkish Republic, Criminal Procedure Act and Attorneyship Act shall apply to competition proceedings which confer wide authorities to the Turkish Competition Authority. The second conclusion indicates that the privilege extends to legal advice given before the initiation of an investigation.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: rekabet hukuku, avukat-müvekkil gizliliği, savunma hakkı, rekabet uyum programı, competition law, antitrust, attorney-client privilege, right to defense, competition compliance program

JEL Classification: L40, L49

Suggested Citation

Çınar, Gediz, AB Uygulaması Işığında Türk Rekabet Hukukunda Avukat Müvekkil Gizliliği (Attorney-Client Privilege in Turkish Competition Law in Light of the European Competition Law Practice ) (August 3, 2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3225626 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3225626

Gediz Çınar (Contact Author)

BASEAK (Balcıoğlu Selçuk Akman Keki Attorney Partnership) ( email )

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
14
Abstract Views
187
PlumX Metrics