Методыкі Вырашэння Праблем Забеспячэння Сацыяльна-Эканамічнай Абароненасці (Methods of Solving the Problem of Ensuring Socio-Economic Security)

АПРЕЛЬ—ИЮНЬ 2018 № 2 (60)

4 Pages Posted: 13 Jul 2018

See all articles by Dzmitry Shvaiba

Dzmitry Shvaiba

Belarusian National Technical University; State Commitee on Science and Technology of the Republic of Belarus

Date Written: June 22, 2018

Abstract

Russian Abstract: Дваякая прырода патрабаванняў сацыяльна-эканамічнай абароненасці і выкліканых імі абмежаванняў у канфігурацыі вытворчай сістэмы прыводзіць да неадназначнасці ўсведамлення задач абароны дзяржаўных фінансава-эканамічных інтарэсаў і выклікае цяжкасці ў фарміраванні канцэптуальнай базы забеспячэння сацыяльна-эканамічнай абароненасці дзяржавы. Неадназначнасць і складанасць задач сацыяльна-эканамічнай абароненасці прамысловасці ўскосна пацвярджаецца тым, што для іх дазволу выкарыстоўваюцца розныя метадалагічныя падыходы, якія маюць розныя вобласці выкарыстання: сацыяльна-эканамічную, кібэрнэтычную, сістэмна-сітуацыйную і інш.

English Abstract: The dual nature of the requirements of social and economic security and the resulting restrictions in the configuration of the production system leads to ambiguity in the realization of the tasks of protecting the state's financial and economic interests and causes difficulties in the formation of the conceptual framework for the formation of social and economic protection of the state. The ambiguity and complexity of the problems of socio-economic protection of industry indirectly confirmed by the fact that their resolution uses a variety of methodological approaches that have different areas of use: socio - economic, cybernetic, system-situational, etc.

Note: Downloadable document is in Russian.

Keywords: socio-economic security; government; society; enterprise; employee; threat; security; interests; Economics, analysis, system сацыяльна-эканамічная абароненасць; дзяржава; грамадства; прадпрыемства; работнік; пагроза; абароненасць; інтарэсы; эканоміка, аналіз, сістэма

JEL Classification: H10, J58, P35, Z13

Suggested Citation

Shvaiba, Dzmitry, Методыкі Вырашэння Праблем Забеспячэння Сацыяльна-Эканамічнай Абароненасці (Methods of Solving the Problem of Ensuring Socio-Economic Security) (June 22, 2018). АПРЕЛЬ—ИЮНЬ 2018 № 2 (60), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3200840

Dzmitry Shvaiba (Contact Author)

Belarusian National Technical University ( email )

65 F. Skaryna Avenue
220013 Minsk
Belarus

State Commitee on Science and Technology of the Republic of Belarus

Minsk
Belarus

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
390
Abstract Views
615
rank
93,562
PlumX Metrics