Лагістычны Падыход Як Аснова Забеспячэння Эканамічнай Бяспекі Прамысловага Прадпрыемства (Logistic Approach as a Basis of Economic Security of Industrial Enterprise)

LABOUR. TRADE UNION. SOCIETY, JANUARY—MARCH 2018. N 1 (59)

4 Pages Posted: 25 Mar 2018

See all articles by Dzmitry Shvaiba

Dzmitry Shvaiba

Belarusian National Technical University; State Commitee on Science and Technology of the Republic of Belarus

Elena Skvoroda

Independent

Date Written: March 21, 2018

Abstract

Belarusian Abstract: У публікацыі раскрыта паняцце эканамічнай бяспекі, як складовай часткі абароненасці краіны і грамадства ў цэлым, якое непарыўна звязана з фінансавай эфектыўнасцю функцыянавання суб'ектаў гаспадарання.

У мэтах забеспячэння эканамічнай бяспекі на мікраўзроўні прапанавана укараненне асноў і спосабаў лагістыкі, якія даюць магчымасць за кошт аптымізацыі і інтэграцыі струменевых працэсаў павялічыць эфектыўнасць прымянення наяўных рэсурсаў (матэрыяльных, грашовых, інфармацыйных і інш.).

Як следства, рацыяналізацыя і выкарыстанне лагістычных падыходаў лічацца абавязковай часткай станаўлення гаспадарчага суб'екта, які імкнецца да задавальнення пакупнікоў, атрымання выгады, і, як следства, забеспячэння яго эканамічнай бяспекі.

English Abstract: The publication explores the concept of economic security as an integral part of security of the country and society as a whole, which is inextricably linked to the financial performance of economic entities.

In order to ensure economic security at the micro level introduction of the principles and methods of logistics, which allow for the streamlining and integration of flow processes to increase efficiency of use of available resources (material, monetary, informational, etc.).

As a consequence, rationalisation and the use of logistic approaches are considered a mandatory part of the formation of a business entity that is committed to buyer satisfaction, getting benefits, and as a result, ensuring its economic security.

Note: Downloadable document is in Belarusian.

Keywords: бяспека, дзяржава, прадпрыемства, грамадства, асоба, лагістыка; safety, government, enterprise, society, personality, logistics

JEL Classification: H10, J58, P35, Z13, D24; G31; L23; M11

Suggested Citation

Shvaiba, Dzmitry and Skvoroda, Elena, Лагістычны Падыход Як Аснова Забеспячэння Эканамічнай Бяспекі Прамысловага Прадпрыемства (Logistic Approach as a Basis of Economic Security of Industrial Enterprise) (March 21, 2018). LABOUR. TRADE UNION. SOCIETY, JANUARY—MARCH 2018. N 1 (59), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3144888

Dzmitry Shvaiba (Contact Author)

Belarusian National Technical University ( email )

65 F. Skaryna Avenue
220013 Minsk
Belarus

State Commitee on Science and Technology of the Republic of Belarus

Minsk
Belarus

Elena Skvoroda

Independent

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
544
Abstract Views
784
rank
62,779
PlumX Metrics