Alternatif Bir Sistem Olarak Ortaklık Ekonomisi'nin Değerlendirilmesi (Evaluation of the Partnership Economy as an Alternative System)

Kılıçaslan, H. (2016). “Alternatif Bir Sistem Olarak Ortaklık Ekonomisi'nin Değerlendirilmesi”, International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), 24-26 August, 2016, Sakarya: Beşiz Yayınları, 447-457

28 Pages Posted: 28 Nov 2016 Last revised: 1 Dec 2016

Date Written: August 26, 2016

Abstract

Turkish Abstract: Çalışmanın amacı, Necmettin Erbakan tarafından Adil Ekonomik Düzen olarak ele alınan Ortaklık Ekonomisi'ni bir ekonomik sistem olarak Kapitalizm'in ve Sosyalizm'in temel özellikleriyle karşılaştırmaktır. Konunun değerlendirmesinde İslam Ekonomisi ile ilişkisi de ele alınmaktadır. Piyasa ekonomisi temelli bir sistem olan Ortaklık Ekonomisi'nin merkezî planlamaya da yer vererek benzerlikler içermekle beraber Kapitalizm ve Sosyalizm'den belirgin olarak ayrıştığı görülmektedir. Diğer yandan Ortaklık Ekonomisi'nin üretim ve bölüşüm ilişkilerine yönelik yaklaşımlarıyla üretim faktörlerinin ve bu bağlamda devletin ekonomideki işlevleri yeniden tanımlanabilir. Temel aksiyomlarıyla bütünlüklü bir sistem oluştursa da dünyada uygulama örneği bulunmayan Ortaklık Ekonomisi'nin pratikte yer bulabilmesi için daha fazla araştırma yapılarak konunun somutlaştırılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Yapılan değerlendirmede ayrıca Ortaklık Ekonomisi'nin literatüre önemli katkıları içeren potansiyeli barındırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

English Abstract: The purpose of this study is to compare the Partnership Economy which is held as Just Economic Order by Necmettin Erbakan, as an economic system with the basic features of capitalism and socialism. During the assessment of the subject its relation with the Islamic economy is also addressed. Although the Partnership Economy which is a system based on market economy, contains similarities by giving space to the central planning, it appears to distinct itself from Capitalism and Socialism significantly. On the other hand, the Partnership Economy’s approach towards production and distribution relations, production factors, and in this context, functions of the state in the economy may be redefined. Although it forms an integral system with its basic axioms, it is concluded that in order to include the Partnership Economy in practice which doesn’t has any application sample in the world, the embodiment of the subject by conducting further researches is required. In the evaluation, it is also found that Partnership Economy contains a potential including significant possible contributions to the literature.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Ortaklık Ekonomisi, Adil Ekonomik Düzen, İslam Ekonomisi, Partnership Economy, The Just Economic Order, Islamic Economics

JEL Classification: P40, P50, P51

Suggested Citation

Kılıçaslan, Harun, Alternatif Bir Sistem Olarak Ortaklık Ekonomisi'nin Değerlendirilmesi (Evaluation of the Partnership Economy as an Alternative System) (August 26, 2016). Kılıçaslan, H. (2016). “Alternatif Bir Sistem Olarak Ortaklık Ekonomisi'nin Değerlendirilmesi”, International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), 24-26 August, 2016, Sakarya: Beşiz Yayınları, 447-457, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2868698

Harun Kılıçaslan (Contact Author)

Sakarya University ( email )

Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü
A Blok Oda:308 Esentepe Kampüsü Serdivan
Sakarya
Turkey
+905353081714 (Phone)

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
112
Abstract Views
443
rank
288,579
PlumX Metrics