Belediyelerin Raylı Ulaşım Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması: Bursa Büyükşehir Belediyesi Örneği (Expanding the Rail Transport Services of Municipalities: The Case of Bursa Metropolitan Municipality)

Kılıçaslan, H. (2015). Belediyelerin Raylı Ulaşım Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması: Bursa Büyükşehir Belediyesi Örneği, Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 451-466.

16 Pages Posted: 3 Nov 2016

Date Written: 2015

Abstract

Turkish Abstract: Büyük ölçekli yatırım gerektiren kentsel raylı ulaşım hizmetleri maliyet koşulları nedeniyle sadece belli bir nüfus büyüklüğüne sahip kentlerde sunulabilmektedir. Bununla beraber işletme giderlerini karşılamaya yetecek kadar yolcu potansiyeline sahip olmayan kentlerde söz konusu hizmet sunulamamaktadır. Özellikle araç maliyetlerinin düşürülmesi raylı sistem uygulamalarını daha az nüfuslu kentlerde de uygulanabilir duruma getirebilecektir. Araç maliyetlerinin düşürülebilmesinin bir yolu olarak yerli üretimin teşvik edilmesi ve bu bağlamda belediye ve merkezî idare ile özel kesimin rollerinin kamu ekonomisi çerçevesinde irdelenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmuştur. Bu amaçla örnek olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamaları ve raylı ulaşım hizmetleri ele alınmıştır.

English Abstract: Rail services for which substantial investment required can be provided only in cities with a certain population size. However, if a city does not have a sufficient potential for passengers to cover the operating costs, such service may not be offered. In particular, lowering the cost of rail vehicles can lead to applications in less populated cities. The purpose of this study was the investigation of encouraging domestic production, as a tool to reduce rail vehicle costs, and in the context of the relations of municipalities between central government and private sector within the framework of the public economy. For this purpose, the applications and rail transportation services of Bursa Metropolitan Municipality are discussed as examples.

Note: Downloadable document is available in Turkish.

Keywords: Belediye Hizmetleri, Kentsel Ulaşım Hizmetleri, Raylı Ulaşım Sistemleri, Municipal Services, Urban Transport Services, Rail Transportation Systems

JEL Classification: L92, R42, R51, H54, H76

Suggested Citation

Kılıçaslan, Harun, Belediyelerin Raylı Ulaşım Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması: Bursa Büyükşehir Belediyesi Örneği (Expanding the Rail Transport Services of Municipalities: The Case of Bursa Metropolitan Municipality) (2015). Kılıçaslan, H. (2015). Belediyelerin Raylı Ulaşım Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması: Bursa Büyükşehir Belediyesi Örneği, Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 451-466., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2863893

Harun Kılıçaslan (Contact Author)

Sakarya University ( email )

Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü
A Blok Oda:308 Esentepe Kampüsü Serdivan
Sakarya
Turkey
+905353081714 (Phone)

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
83
Abstract Views
372
rank
350,667
PlumX Metrics