תקרת הזכוכית' בחברה הקיבוצית: מנהיגויות האירגונים הבין -קיבוציים בשלב אי היעילות השמרני'
('Glass Ceiling' in the Kibbutz Society: Leaderships of Inter-Kibbutz Organizations in the Dysfunction Phase)

23 Pages Posted: 25 Feb 2016

Date Written: November 21, 2015

Abstract

תקציר בעברית: חוקרים, ובמיוחד אנתרופולוגים, נוטים להתמקד בגורמים שבשדה מחקרם ולהחמיץ השפעות קונטקסטואליות. במחקרי "תקרת הזכוכית" העוסקים בקידום נשים, הוחמצה השפעת הקונטקסט של מנהיגויות ותיקות בשלבן הסופי. לפי תיאוריית מחזור חיי מנהיגות זהו שלב אי-היעילות השמרני שהוא אוליגרכי ולא פעם ממושך (Michels, 1959, 1915). בשלב זה, חסרים למנהיגים הישגים וחידושים שמזכים אותם באמון המונהגים ומשום כך, הם מגנים על כוחם ועל מעמדם בעיקר ע"י מתן קידום והטבות לנאמניהם וע"י דיכוי מבקריהם וחדשנים מצליחים העלולים/עשויים לרשתם. הקונטקסט של מנהיגות גברית כזו מעודד בכל דרג העדפת קשרים על כישורים, ומחזק את "תקרת הזכוכית" המגבילה קידום נשים כישרוניות, יעילות וחדשניות. נשים בודדות הידועות בספרות המגדר כ“מלכות דבורים” וכ”אסימונים” (Kanter, 1977) מקוּדמוֹת לצמרת בשל נאמנותן למנהיג ולשמרנותו האוליגרכית והפטריארכלית. הטענה היא שמחקרי מגדר לא הבחינו בהשפעה השלילית של קונטקסט כזה על השוויון המגדרי. מקרה מבחן של הקיבוץ כחברה רדיקלית בניסיונה ליצור שוויון חברתי, ידגים ויסביר החמצה זו. מסקנת המאמר היא שחיוני למחקרי מגדר להתייחס להשפעת הקונטקסט של מנהיגויות גבריות בשלבן הסופי של אי-יעילות שמרנית אוליגרכית.

English Abstract: Egalitarian kibbutzin (pl. of kibbutz) never practiced gender equality. Current explanations have missed the main cause: men’s monopolization of powerful tenured executive offices of hundreds of hierarchic inter-kibbutz organizations (hereafter: IKOs). Irreplaceable heads of major IKOs became hegemonic by presiding over thousands of privileged male loyalist functionaries who accumulated power and intangible capitals in IKO jobs while violating the rotatzia (job rotation) norm which weakened kibbutz managers. Many such functionaries became local informal kibbutz rulers who promoted only males to short-term managerial jobs which were springboards to tenured lucrative IKO jobs. A few women were coopted and promoted as “tokens” (Kanter, 1977) to camouflage inequality. Israeli feminism did not change this due to brain-drain of talented radical women and because kibbutz feminists failed targeting the prime cause of inferiority. The proposed alternative research paradigm for the canonic one can overcome this mistake.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: Kibbutz, Gender inequality, Glass ceiling, Inter-kibbutz organizations, Male oligarchy

JEL Classification: B25, D63, P30, P32

Suggested Citation

Shapira, Reuven, תקרת הזכוכית' בחברה הקיבוצית: מנהיגויות האירגונים הבין -קיבוציים בשלב אי היעילות השמרני'
('Glass Ceiling' in the Kibbutz Society: Leaderships of Inter-Kibbutz Organizations in the Dysfunction Phase) (November 21, 2015). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2735762 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2735762

Reuven Shapira (Contact Author)

Western Galilee College ( email )

P.O. Box 2125
Gan Shmuel, Mobile Post Hefer
Acre, North 24121
Israel
972542209003 (Phone)
97246320327 (Fax)

HOME PAGE: http://www.transformingkibbutz.com

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
40
Abstract Views
550
PlumX Metrics