AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA BÜDCƏ SİSTEMİNİN ÜMUMİ DİNAMİKASININ TƏHLİLİ (Analysis of General Dynamics of Budget System in Azerbaijan Republic)

Tax Journal of Azerbaijan by Ministry of Taxes of the Azerbaijan Republic, 2015

12 Pages Posted: 19 Feb 2016

Date Written: December 1, 2015

Abstract

Azerbaijani Abstract: Tədqiqatın məqsədi – Azərbaycan Respublikasında büdcə sisteminin 2000-2014-cü illərdə inkişafının meyarlarını təhlil etməkdən ibarətdir.

Tədqiqatın metodologiyası – statistik-müqayisəli təhlil.

Tədqiqatın nəticələri – vergi və büdcə gəlirlərinin Azərbaycan iqtisadiyyatındakı önəmli mövqeyi və artım dinamikası müəyyən edilmişdir.

Bununla yanaşı,vergi yükünün artırılması və büdcə gəlirləri içində neft gəlirlərinin payını azaldılaraq, vergi gəlirlərinin artırılması yönündə təkliflər verilmişdir.

Tədqiqatın məhdudiyyətləri – Azərbaycan iqtisadiyyatında büdcə sisteminin dinamikasının ölçülməsi və buna təsir edən faktorların müəyyən edilməsi üçün daha geniş əsaslı ekonometrik təhlilə tələb vardır.

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti – Azərbaycan iqtisadiyyatında büdcə sisteminə ümumi baxış üçün elmi mənbə kimi istifadə edilə bilər.

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – Azərbaycan Respublikasında büdcə sisteminin inkişafının 2000-2014-cü illərdəki dinamikasının müəyyən edilməsi və vergi gəlirləri, büdcə gəlirləri və Ümumi Daxili Məhsul arasındakı qarşılıqlı əlaqənin ortaya qoyulmasıdır.

English Abstract: Purpose – is to analyse the criteria for the development of budget system in Azerbaijan over the period 2000-2014.

Design/methodology – statistical and comparative analysis.

Findings – the important role and dynamics of budget system in overall economy of Azerbaijan has been defined. Besides, well-founded advice is given to improve tax burden and increase tax revenues through reducing oil revenues portion in budget.

Research limitations – a more comprehensive econometric analysis is required to assess dynamics of budget system in Azerbaijan economy and determine impact factors on the system.

Practical implications – this article might be useful for further scientific researches as better understand budget system in Azerbaijan economy.

Originality/value – defining the dynamics of development of budget system in Azerbaijan over the period 2000-2014 and revealing mutual relationships among tax revenues, budget revenues and GDP.

Note: Downloadable document available in Azerbaijani.

Keywords: tax revenues, tax burden, budget revenues, Non-oil sector

JEL Classification: E62, H6, H61, H71

Suggested Citation

Alirzayev, Elvin, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA BÜDCƏ SİSTEMİNİN ÜMUMİ DİNAMİKASININ TƏHLİLİ (Analysis of General Dynamics of Budget System in Azerbaijan Republic) (December 1, 2015). Tax Journal of Azerbaijan by Ministry of Taxes of the Azerbaijan Republic, 2015, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2733459

Elvin Alirzayev (Contact Author)

Qafqaz University ( email )

Baku-Sumgait Highway 16-km Khirdalan,
Khirdalan, AZ0101
Azerbaijan

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
33
Abstract Views
596
PlumX Metrics