Hướng dẫn sử dụng phương pháp Phân tích bao dữ liệu trong Excel (phiên bản 2.0) (Vietnamese DEA Add-in for Excel

18 Pages Posted: 16 Mar 2015 Last revised: 21 Oct 2020

See all articles by Thanh Ngo

Thanh Ngo

Massey University - School of Aviation

Date Written: March 30, 2015

Abstract

Vietnamese Abstract: Bài viết trình bày tóm tắt về phương pháp Phân tích bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis – DEA) cũng như một số mô hình cơ bản của nó, bao gồm mô hình ước lượng hiệu quả kỹ thuật (sử dụng dữ liệu chéo – cross-sectional data) và mô hình ước lượng năng suất tổng hợp Malmquist TFP theo thời gian (sử dụng dữ liệu bảng – panel data). Phiên bản 2.0 này cũng cung cấp cho người dùng thông số về các bộ trong số tối ưu (multipliers hay shadow prices). Việc sử dụng phương pháp Phân tích bao dữ liệu giúp các nhà nghiên cứu có thể đánh giá được hiệu quả (tương đối) của các đơn vị/doanh nghiệp/tổ chức (gọi tắt là các đơn vị ra quyết định – Decision making units, DMUs) hoạt động trong cùng một ngành nghề, lĩnh vực như ngân hàng, giáo dục, bệnh viện… Việc xây dựng một tiện ích thực hiện phân tích bao dữ liệu dành cho người Việt được hy vọng sẽ góp phần nhân rộng tính ứng dụng và tính phổ biến của phương pháp này tại Việt Nam. Trong các phiên bản tiếp theo, tác giả hy vọng có thể tích hợp thêm nhiều mô hình như Fisher DEA, SBM DEA, Network DEA… vào tiện ích VDEA nói trên.

English Abstract: This paper briefly introduces the Data Envelopment Analysis (DEA) in estimating the technical efficiency (using cross-sectional data) and Malmquist total factor productivity changes over time (using balanced panel data), as well as the correspondence multipliers ỏ shadow prices. This technique allows researchers to evaluate the relative efficiency of the decision making units (DMUs) working in the same industry and environment such as banking, education, hospital. The construction of a Vietnamese DEA add-in for Excel is expected to boost up the use of the above technique in the academic area in Vietnam. In the following update, the author aims to include other models such as Fisher DEA, SBM DEA, and Network DEA into the add-in.

Note: Downloadable document is in Vietnamese.

Keywords: data envelopment analysis, excel, add-in, Vietnam

Suggested Citation

Ngo, Thanh, Hướng dẫn sử dụng phương pháp Phân tích bao dữ liệu trong Excel (phiên bản 2.0) (Vietnamese DEA Add-in for Excel (March 30, 2015). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2577136 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2577136

Thanh Ngo (Contact Author)

Massey University - School of Aviation ( email )

United States

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
1,679
Abstract Views
4,717
rank
12,247
PlumX Metrics