Teorie korupce: Kterou použít? (Theories of Corruption: Which One to Use?)

CVKS Working Paper No. 23/2007

29 Pages Posted: 28 Feb 2014 Last revised: 27 Jun 2015

See all articles by Tomáš Otáhal

Tomáš Otáhal

Mendel University - Faculty of Economics and Business Administration

Date Written: September 28, 2007

Abstract

Czech Abstract: V textu jsou vysvětleny teoretické přístupy k řešení problému korupce a jejich aplikační problémy. Nejdříve je vysvětlena teorie agentury a teorie dobývání renty. Dále je pozornost věnována implikacím obou teoretických rámců. Třetí kapitola odhaluje aplikační problémy teoretických přístupů. Zatímco teorie agentury postrádá vysvětlení institucionálních podmínek korupce a způsob jejich vymáhání, dobývání renty není schopno určit konkrétní korupční jednání pomocí jednoznačného určení pravidel, jejichž porušování je považováno za korupční.

English Abstract: This paper explains theoretical framework that is applied to the problem of corruption and reveals its application problems. First, it explains the agency and rent seeking theories. Second, it concentrates on their implications for public policy measures. Since no theory is ideal, the third section shows problems associated with the application of both theoretical frameworks. While the agency theory should examine institutional conditions of corruption and the method of its enforcement, the rent seeking fails to concretize corrupt action with rules determining how corruption is defined.

Note: Downloadable document is in Czech.

Keywords: Agency theory, corruption, rent-seeking

JEL Classification: D72, D73, L26

Suggested Citation

Otáhal, Tomáš, Teorie korupce: Kterou použít? (Theories of Corruption: Which One to Use?) (September 28, 2007). CVKS Working Paper No. 23/2007, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2402579 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2402579

Tomáš Otáhal (Contact Author)

Mendel University - Faculty of Economics and Business Administration ( email )

Staňkova 578/16b
Brno, 602 00
Czech Republic

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
47
Abstract Views
481
PlumX Metrics