Problém zastoupení v Nové institucionální ekonomii (The Agency Problem in New Institutional Economics)

Politická ekonomie, Vol. 57, No. 5, pp. 677-695, 2009

19 Pages Posted: 1 Feb 2014

See all articles by Tomáš Otáhal

Tomáš Otáhal

Mendel University - Faculty of Economics and Business Administration

Date Written: May 23, 2008

Abstract

The English version of this paper can be found at http://ssrn.com/abstract=2053674

Czech Abstract: Cílem tohoto článku je vložení problému zastoupení do širšího kontextu Nové institucionální ekonomie s důrazem na historické souvislosti. V první části vysvětluji historický vývoj základních teoretických pojmů, jakým je teorie firmy, teorie tržního procesu a teorie vlastnických práv. Druhá část je věnována vysvětlení obecného pojmu problému zastoupení, problému asymetrické informace vedoucí k nepříznivému výběru a problému morálního hazardu, v kontextu předchozích historických souvislostí. V poslední části autor prezentuje návrhy pro další teoretický a empirický výzkum.

English Abstract: The aim of the paper is to set the agency problem into a broad context of New Institutional Economics with an emphasis on historical connections. In the first section, I explain the historical evolution of basic theoretical concepts like the theory of firm, the theory of market process and the theory of property rights. The second section is dedicated to the explanation of the general concept of agency problem extended with the problem of asymmetric information leading to adverse selection and the problem of moral hazard, in context of previous historical connections. In the last section, the author provides some suggestions for the further theoretical and empirical research.

Note: Downloadable document is in Czech.

Keywords: Adverse selection, agency theory, asymmetric information, moral hazard, New institutional economics

JEL Classification: B25, L20, L26, P11, P14

Suggested Citation

Otáhal, Tomáš, Problém zastoupení v Nové institucionální ekonomii (The Agency Problem in New Institutional Economics) (May 23, 2008). Politická ekonomie, Vol. 57, No. 5, pp. 677-695, 2009, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2387418

Tomáš Otáhal (Contact Author)

Mendel University - Faculty of Economics and Business Administration ( email )

Staňkova 578/16b
Brno, 602 00
Czech Republic

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
55
Abstract Views
536
rank
445,665
PlumX Metrics