Ekonomická analýza definice korupce (Economic Analysis of a Definition of Corruption)

Národohospodářský obzor, Vol. 4, No. 1, pp. 50-60, 2006

11 Pages Posted: 1 Feb 2014

See all articles by Tomáš Otáhal

Tomáš Otáhal

Mendel University - Faculty of Economics and Business Administration

Date Written: October 2, 2005

Abstract

Czech Abstract: Cílem tohoto článku je prezentovat a analyzovat některé přístupy k fenoménu korupce. První kapitola zmiňuje implicitní charakteristiky korupce z definic, které mohou být nalezeny ve veřejně přístupných zdrojích. Druhá a třetí kapitola tyto charakteristiky analyzuje a nastiňuje, proč je důležité rozlišovat mezi různým institucionálním prostredím, v jehož rámci se může korupce objevovat. Pátá kapitola předestírá kritickou reflexi implementace autoregulačních mechanismů trhu do byrokratického managementu, jež má eliminovat korupční jednání. V poslední kapitole textu je uvedena definice korupce, která shrnuje veškeré analytické závěry kapitol předchozích.

English Abstract: The aim of the article is to present and analyze some approaches to the phenomenon of corruption. The first section points out implicit characteristics of definitions, which can be found in public sources. In the second and the third section, the author analyzes these characteristics and argues why it is important to distinguish among different institutional frameworks where a human action, referred as corruption, may take place. The fourth section presents a critical reflection on the implementation of the market’s “auto regulation mechanisms” into bureaucratic management in order to eliminate corrupt actions. In the last section, the paper provides a definition of corruption that fulfills all the analytical conclusions of this paper.

Note: Downloadable document is in Czech.

Keywords: Corruption, action, bureaucratic management

JEL Classification: D73

Suggested Citation

Otáhal, Tomáš, Ekonomická analýza definice korupce (Economic Analysis of a Definition of Corruption) (October 2, 2005). Národohospodářský obzor, Vol. 4, No. 1, pp. 50-60, 2006, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2387406

Tomáš Otáhal (Contact Author)

Mendel University - Faculty of Economics and Business Administration ( email )

Staňkova 578/16b
Brno, 602 00
Czech Republic

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
50
Abstract Views
325
PlumX Metrics