Je uplácení dobrá cesta k efektivnějšímu vymáhání práva? (Is Bribery a Good Way to Improve Efficiency in Law Enforcement?)

Acta Oeconomica Pragensia, Vol. 19, No. 6, pp. 65-79, 2011

15 Pages Posted: 28 Jan 2014 Last revised: 18 Apr 2014

See all articles by Tomáš Otáhal

Tomáš Otáhal

Mendel University - Faculty of Economics and Business Administration

Date Written: January 28, 2010

Abstract

Czech Abstract: Ekonomická teorie posledních několika desítek let řeší způsoby, jak nastavit systém institucí a podnětů tak, aby jednání všech agentů ve společnosti bylo co nejefektivněji koordinováno. Stanovení pravidel regulujících vztahy mezi ekonomickými agenty je považováno za klíčovou podmínku společenské koordinace. Taková pravidla ale pozbývají svého významu, pokud nejsou vymáhána. Gary Becker a George Stigler navrhují řešení, které by mohlo k efektivitě vymáhání práva výrazně přispět. Gordon Tullock s řešením nesouhlasí. Cílem tohoto textu je analýza vzájemné argumentace a zodpovězení otázky, zda Beckerovo a Stiglerovo doporučení může přispět ke zlepšení vymáhání pravidel upravujících vztahy ve společnosti.

English Abstract: The economic theory of the last decades deals with how certain models of institutions and incentives could improve the coordination of individual actions in society. Setting rules regulating relationships between economic agents is considered as the key requirement of such coordination. Nevertheless, the rule has no impact if it is not enforced. Gary Becker and George Stigler suggest a solution that could significantly contribute to efficiency in law enforcement. Gordon Tullock does not agree with their idea. The aim of the paper is to analyze their arguments and to answer the question: “Is Becker’s and Stigler’s recommendation a good way to efficiency in law enforcement?” The discussion presented in this paper suggests that Gary Becker’s and George Stigler’s proposal might improve efficiency in law enforcement if certain institutional conditions are assumed. Nevertheless, Gordon Tullock assumes different institutional conditions; therefore, he rejects Gary Becker’s and George Stigler‘s proposal.

Note: Downloadable document is in Czechoslovakian.

Keywords: Corruption, rent-seeking, rule of law

JEL Classification: D72, D73, L26

Suggested Citation

Otáhal, Tomáš, Je uplácení dobrá cesta k efektivnějšímu vymáhání práva? (Is Bribery a Good Way to Improve Efficiency in Law Enforcement?) (January 28, 2010). Acta Oeconomica Pragensia, Vol. 19, No. 6, pp. 65-79, 2011, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2387004

Tomáš Otáhal (Contact Author)

Mendel University - Faculty of Economics and Business Administration ( email )

Staňkova 578/16b
Brno, 602 00
Czech Republic

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
11
Abstract Views
213
PlumX Metrics