Souvislosti vzniku Federálního reservního systému: Přehled ekonomických zájmů (The Economic Circumstances of the Central Banking Beginnings in the USA)

Ekonomický časopis/Journal of Economics, Vol. 57, No. 8, pp. 788-803, 2009

17 Pages Posted: 1 Feb 2014 Last revised: 14 Jun 2014

See all articles by Tomáš Otáhal

Tomáš Otáhal

Mendel University - Faculty of Economics and Business Administration

Date Written: January 28, 2014

Abstract

Czech Abstract: Článek se zabývá třemi nejvýznamnějšími ekonomickými zájmy, které sehrály významnou úlohu při vzniku amerického Federálního rezervního systému. Nejdříve je stručně pojednáno o období národního bankovnictví. Dále je argumentováno tím, že zatímco (i) odborná veřejnost vcelku věrně popsala problémy národního bankovnictví, motivy(ii) politiků (iii) a zájmových skupin, které těžily ze založení FEDu, byly silnější. Historické okolnosti, které byly charakteristické prohlubováním koncentrace kapitálu a globalizací, přiměly politiky k prosazení intervencionistické hospodářské politiky vyzdvihující význam imperialistických zájmů. Tyto důvody významně přispěly k přísnější a centralizované kontrole nabídky peněz prostřednictvím Federálního rezervního sytému.

English Abstract: This paper explores three possible motives for the establishment of the American Federal Reserve System. At the beginning, there is a short description of the National Banking Era. I argue that while (i) the professional community quite truthfully recognized the problems with National Banking, motives of (ii) political leaders and (iii) interest groups for the establishment of the FED were stronger. The historical situation characterized by the deepening capital concentration and globalization brought politicians to enforce interventionist public policy followed by imperialism. These reasons significantly contributed to a tighter centralized political control of money supply by Federal Reserve System.

Note: Downloadable document is in Czech.

Keywords: Federal Reserve System, institutions, interest groups, monetary policy, politicians

JEL Classification: G18, L41, N21

Suggested Citation

Otáhal, Tomáš, Souvislosti vzniku Federálního reservního systému: Přehled ekonomických zájmů (The Economic Circumstances of the Central Banking Beginnings in the USA) (January 28, 2014). Ekonomický časopis/Journal of Economics, Vol. 57, No. 8, pp. 788-803, 2009, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2386936

Tomáš Otáhal (Contact Author)

Mendel University - Faculty of Economics and Business Administration ( email )

Staňkova 578/16b
Brno, 602 00
Czech Republic

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
17
Abstract Views
306
PlumX Metrics