Op Weg Naar Een Nieuwe Wrakingsprocedure - Meer Legitimiteit En Minder Oneigenlijk Gebruik (Challenging Judges: A New Procedure for Disqualification of Judges in the Netherlands?)

2013 (8) Nederlands Juristenblad 466

11 Pages Posted: 13 Apr 2013

See all articles by Ivo Giesen

Ivo Giesen

Utrecht Centre for Accountability and Liability Law; Utrecht University - School of Law

Francois Kristen

Utrecht University

Liesbeth F.H. Enneking

Erasmus School of Law; Utrecht University - Utrecht Centre for Accountability and Liability Law

Leonie van Lent

Utrecht University - School of Law

Date Written: February 22, 2013

Abstract

Wrakingsverzoeken worden steeds vaker ingediend, maar níet vaker gehonoreerd. Dit suggereert dat het middel ‘oneigenlijk’ wordt ingezet. De effectiviteit van de regeling komt echter onder druk te staan als miskend wordt dat deze een correctiemechanisme is voor uitzonderlijke gevallen. Oneigenlijk gebruik knaagt derhalve aan de fundamenten van onze rechtspleging. Auteurs maken een rechtsvergelijkende analyse van de wrakingsprocedures in een tiental andere rechtsstelsels als inspiratie ter verbetering van het eigen recht. Uit deze analyse vloeien een aantal aanbevelingen voort met betrekking tot mogelijke contouren voor een aangepaste Nederlandse regeling. De contouren van deze nieuwe wrakingsregeling bevatten aan de ene kant prikkels om het oneigenlijk gebruik te temperen terwijl tegelijkertijd de legitimiteit van het instrument, en daarmee het maatschappelijk draagvlak, wordt vergroot.

The number of cases in which Dutch judges are challenged is growing, but the number of disqualifications remains the same. This implies an increasing misuse of this instrument, which is meant to provide a correction mechanism in exceptional cases of compromised judicial impartiality only. The question has been raised whether the Dutch procedural rules concerning disqualification of judges should be reconsidered in view of this new reality. This article reports the findings of a legal comparative analysis of disqualification procedures in ten other legal systems, and on that basis provides a number of recommendations for a new procedure for disqualification of judges in the Netherlands.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Keywords: Wraking van rechters, Judicial recusal, Disqualification of judges

JEL Classification: K13, K14, K41

Suggested Citation

Giesen, Ivo and Kristen, Francois and Enneking, Liesbeth and van Lent, Leonie, Op Weg Naar Een Nieuwe Wrakingsprocedure - Meer Legitimiteit En Minder Oneigenlijk Gebruik (Challenging Judges: A New Procedure for Disqualification of Judges in the Netherlands?) (February 22, 2013). 2013 (8) Nederlands Juristenblad 466, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2247415

Ivo Giesen (Contact Author)

Utrecht Centre for Accountability and Liability Law ( email )

Janskerkhof 12
Utrecht, 3512 BL
Netherlands
0031302536148 (Phone)

HOME PAGE: http://www.uu.nl/NL/FACULTEITEN/REBO/ORGANISATIE/DEPARTEMENTEN/DEPARTEMENTRECHTSGELEERDHEID/Pages/de

Utrecht University - School of Law ( email )

3508 TC Utrecht
Utrecht
Netherlands

Francois Kristen

Utrecht University ( email )

Vredenburg 138
Utrecht, 3511 BG
Netherlands

Liesbeth Enneking

Erasmus School of Law ( email )

3000 DR Rotterdam
Netherlands

Utrecht University - Utrecht Centre for Accountability and Liability Law ( email )

Janskerkhof 12
Utrecht, 3512 BL
Netherlands
+31302537196 (Phone)

HOME PAGE: http://www.uu.nl/leg/staff/LFHEnneking/0

Leonie Van Lent

Utrecht University - School of Law ( email )

3508 TC Utrecht
Utrecht
Netherlands

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
56
Abstract Views
532
rank
441,810
PlumX Metrics