Ekonomická historie: Čím přispívá historický příklad k pochopení ekonomických jevů? (Economic History: What are the Contributions of Historical Example to Understanding of Economic Phenomena?)

Politická ekonomie, Vol. 60, No. 5, pp. 679-693, 2012

15 Pages Posted: 5 Oct 2012 Last revised: 26 Nov 2013

See all articles by Tomáš Otáhal

Tomáš Otáhal

Mendel University - Faculty of Economics and Business Administration

Date Written: 2012

Abstract

Jaký je přínos historického příkladu pro pochopení ekonomických jevů? Ekonomové obecně aplikují metody přírodních věd. Ale ekonomie je společenská věda a pozorované ekonomické jevy jsou kvalitativně odlišné od pozorovaných jevů přírodních věd. Proto uplatnění metod přírodních věd mění ekonomické teoretické modely v nerealistické konstrukce. V tomto článku tvrdím, že volba důkazu historického příkladu je dobrým způsobem, jak osvětlit implikace ekonomických teoretických modelů, protože pokud jsou implikace ekonomických teoretických modelů vysvětleny v historické perspektivě, mohou být modely snadněji prověřeny zdravým rozumem a očištěny od určitých historických okolností. Navíc, historické příklady slouží také k demonstrování kvalitativního obsahu ekonomických jevů založených na historické zkušenosti, která nemůže být v metodách přírodních věd obsažena. Historický příklad je tedy nejen realističtější, ale také lépe odpovídá sociální povaze ekonomické vědy.

What are the contributions of historical example to understanding of economic phenomena? Economists widely adopt methods of natural sciences. But economics is a social science and the observed economic phenomena are qualitatively different from phenomena observed by natural sciences. Thus the use of natural sciences methods makes implications of economic theoretical models unrealistic. In this paper, I argue that the evidence of historical example is a good method to illuminate the implications of economic theoretical models, because if implications of economic theoretical models are illustrated in historical perspective, they can be more easily verified by common sense thus particular historical circumstances may be partly revealed. Moreover, historical examples also serve to demonstrate the qualitative content of casual economic relations based on human historical experience, which is ignored by natural science methods. The historical example is thus not only more realistic but it better corresponds with the social nature of economic science.

Note: Downloadable document is in Czech.

Keywords: Economic history, economics, methodology, historical example

JEL Classification: B41, N00, N01

Suggested Citation

Otáhal, Tomáš, Ekonomická historie: Čím přispívá historický příklad k pochopení ekonomických jevů? (Economic History: What are the Contributions of Historical Example to Understanding of Economic Phenomena?) (2012). Politická ekonomie, Vol. 60, No. 5, pp. 679-693, 2012, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2155806

Tomáš Otáhal (Contact Author)

Mendel University - Faculty of Economics and Business Administration ( email )

Staňkova 578/16b
Brno, 602 00
Czech Republic

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
68
Abstract Views
701
rank
401,163
PlumX Metrics