Pensioenakkoord En Effecten Voor Generaties

32 Pages Posted: 5 Aug 2011

See all articles by Eduard H.M. Ponds

Eduard H.M. Ponds

Algemene Pensioen Groep (APG); Tilburg University - Department of Economics; Netspar; Tilburg University - Center for Economic Research (CentER)

Zina Lekniute

University of Amsterdam

Date Written: August 4, 2011

Abstract

Dit paper doet verslag van een studie naar de mogelijke intergenerationele herverdeling binnen de 2e pijler pensioenen die kunnen optreden bij de implementatie van de voorstellen uit het Pensioenakkoord. De conclusie is dat niet zonder meer gesteld kan worden dat de voorstellen van het pensioenakkoord leiden tot het systematisch bevoordelen of benadelen van specifieke generaties ten opzichte van het huidige pensioencontract. Voor elk van de afzonderlijke stappen in de aanpassing van het pensioencontract zijn er voor de verschillende groepen grote voordelen of nadelen te onderkennen. Het resulterende effect voor de onderscheidbare generaties is dat de voor- en nadelen deels tegen elkaar wegvallen.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Suggested Citation

Ponds, Eduard H.M. and Lekniute, Zina, Pensioenakkoord En Effecten Voor Generaties (August 4, 2011). Netspar Discussion Paper No. 08/2011-066, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1905519 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1905519

Eduard H.M. Ponds (Contact Author)

Algemene Pensioen Groep (APG) ( email )

P.O. Box 75283
Amsterdam, 1070 AG
Netherlands

Tilburg University - Department of Economics

P.O. Box 90153
Tilburg, 5000 LE
Netherlands

Netspar

P.O. Box 90153
Tilburg, 5000 LE
Netherlands

Tilburg University - Center for Economic Research (CentER) ( email )

Tilburg

Zina Lekniute

University of Amsterdam ( email )

Spui 21
Amsterdam, 1018 WB
Netherlands

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
74
Abstract Views
387
PlumX Metrics