Mehmet GÜNLÜK

MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY

Asistant Professor

Milas Vocational School

Becin Mah. Universite Cad. No:35

Milas, MUGLA 48200

Turkey

SCHOLARLY PAPERS

12

DOWNLOADS
Rank 33,493

SSRN RANKINGS

Top 33,493

in Total Papers Downloads

1,802

SSRN CITATIONS

1

CROSSREF CITATIONS

5

Scholarly Papers (12)

1.

Örgütsel Adaletin Muhasebecilerin İş Memnuniyeti ve İşten Ayrılma Eğilimlerine Etkisi (The Effect of Organizational Justice on Accountants’ Job Satisfaction and Turnover Intention)

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 9, No. 2, pp. 459-485, 2010
Number of pages: 27 Posted: 24 Jul 2012 Last Revised: 21 Jul 2013
Gökhan Özer and Mehmet GÜNLÜK
Gebze Technical University and MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY
Downloads 396 (93,027)

Abstract:

Loading...

Accountants, turnover intention, discrimination perception, Turkish public accountants, job satisfaction

2.

The Effects of Discrimination Perception and Job Satisfaction on Turkish Public Accountants’ Turnover Intention

African Journal of Business Management Vol. 4(8), pp. 1500-1509
Number of pages: 10 Posted: 24 Jul 2012 Last Revised: 10 Sep 2015
Gökhan Özer and Mehmet GÜNLÜK
Gebze Technical University and MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY
Downloads 352 (106,358)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Accountants, turnover intention, discrimination perception, Turkish public accountants, job satisfaction

3.

Finansal Kiralama (Leasing) ve Turizm İşletmelerinde Uygulanmasi (The Application of Leasing İn Tourism Industry)

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1-2, s.123-133
Number of pages: 14 Posted: 24 Jul 2012 Last Revised: 08 Jan 2013
Mehmet GÜNLÜK and Gülşah Çeken
MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY and Mugla Sitki Kocman University
Downloads 251 (152,037)

Abstract:

Loading...

Leasing, Tourism Investments

4.

Muhasebe Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Ve Uzaktan Muhasebe Eğitimine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma (The Attitudes of Accounting Academics on Distance Education and Distance Accounting Education)

Muhasebe ve Finansman Dergisi
Number of pages: 14 Posted: 24 Jul 2012
Miraç Ülker, Mehmet GÜNLÜK and Senem ERBEY
Istanbul University - ?stanbul Üniversitesi, MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY and Mugla Sitki Kocman University
Downloads 220 (172,627)

Abstract:

Loading...

Accounting education, distance education, distance accounting education

5.

Effects of Budgetary Control and Justice Perceptions on the Relationship between Budgetary Participation and Performance

Journal of Global Strategic Management, 1(2):82-94
Number of pages: 16 Posted: 24 Jul 2012
Rahmi Yucel and Mehmet GÜNLÜK
affiliation not provided to SSRN and MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY
Downloads 217 (174,946)

Abstract:

Loading...

6.

İş Memnuniyetinin Muhasebecilerin Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimleri Üzerindeki Etkisi (The Effect of Job Satisfaction on Accountants’ Organizational Commitment and Turnover Intentions)

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 20, 2013, s. 55-74
Number of pages: 20 Posted: 24 Jul 2012 Last Revised: 01 Dec 2013
Mehmet GÜNLÜK, Gökhan Özer and Murat Özcan
MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY, Gebze Technical University and Abant Izzet Baysal University
Downloads 197 (191,360)

Abstract:

Loading...

Accountants’ Job Satisfaction, Organizational Commitment Turnover Intention

7.

Esnek Üretim Sisteminde Modüler İmalatın İşletmeler ve Müşteriler Açısından Önemi Üzerine Bir Araştırma

Verimlilik Dergisi, Sayı: 2006/1, s.9-30
Number of pages: 17 Posted: 24 Jul 2012
Halim Kazan and Mehmet GÜNLÜK
Gebze Institute of Technology (GIT) - Faculty of Business Administration and MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY
Downloads 138 (258,577)

Abstract:

Loading...

Flexible Manufacturing Systems, Modular Production, Modular Product

8.

İç ve Bağımsız Denetçiler Arasındaki İlişkilerin, Üst Yönetim Desteğinin ve İç Denetimin Bağımsızlığının İç Denetimin Etkinliği Üzerindeki Etkileri (The Effects of the Relationship Between Internal and External Auditors, Management’s Support and the Independence of the Internal Auditors on Internal Audit Effectiveness)

Özer, G., Günlük, M. & Okutan, K. (2018). İç ve Bağımsız Denetçiler Arasındaki İlişkilerin, Üst Yönetim Desteğinin ve İç Denetimin Bağımsızlığının İç Denetimin Etkinliği Üzerindeki Etkileri. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20, 590-613.
Number of pages: 24 Posted: 28 Apr 2021
Gökhan Özer, Mehmet GÜNLÜK and Kübra OKUTAN
Gebze Technical University, MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY and Gebze Institute of Technology (GIT)
Downloads 13 (686,865)

Abstract:

Loading...

auditors, internal audit, independence of internal audit, management support, internal audit effectiveness

9.

Cost Analysis of Three Phased Olive Mills in Turkey With Life Cycle Costing Approach: The Case of Milas Region

Agriculture & Forestry, 2014
Number of pages: 10 Posted: 13 Nov 2020
Mehmet GÜNLÜK
MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY
Downloads 6 (741,881)

Abstract:

Loading...

Milas, Olive Oil, Olive Mills, Cost Analyses, Life Cycle Costing

10.

Muhasebe Akademisyenlerinin Muhasebe Eğitiminde Uzaktan Eğitim Uygulamaları Kullanımına Yönelik Algılarının Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi (An Examination on Accounting Academicians’ Perceptions of Distance Education Applications in Accounting Education within the Framework of Technology Acceptance Model)

Günlük, M., Özer, G. & Özcan, M. (2019). Muhasebe Akademisyenlerinin Muhasebe Eğitiminde Uzaktan Eğitim Uygulamaları Kullanımına Yönelik Algılarının Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 12(1), 65-90
Number of pages: 26 Posted: 27 Apr 2021
Mehmet GÜNLÜK, Gökhan Özer and Murat Özcan
MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY, Gebze Technical University and affiliation not provided to SSRN
Downloads 5 (749,672)

Abstract:

Loading...

Accounting Academicians, Distance Education, Technology Acceptance Model

11.

MESLEK MEMNUNİYETİ VE BİREYSEL İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİNDE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARA DEĞİŞKEN ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA (The Mediator Effect of Professional Commitment in Relationship Between Professional Satisfaction and Individual Job Performance: A Research on Accounting Professionals)

Günlük, M., Özer, G. & Özcan, M. (2017). Meslek Memnuniyeti ve Bireysel İş Performansı İlişkisinde Mesleki Bağlılığın Ara Değişken Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Bir Çalışma. International Review of Economics and Management, 5(4), 1-22.
Number of pages: 22 Posted: 28 Apr 2021
Mehmet GÜNLÜK, Gökhan Özer and Murat Özcan
MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY, Gebze Technical University and affiliation not provided to SSRN
Downloads 4 (757,406)

Abstract:

Loading...

Accountants, Professional Satisfaction, Professional Commitment, Individual Job Performance.

12.

Etik İklim ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinde Örgütsel Bağlılığın Ara Değişken Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Bir Araştırma (The Mediator Effect of Organizational Commitment in Relationship between Ethical Climate and Organizational Citizenship Behavior: A Research on Accounting Professionals)

Günlük, M., Özer, G.& Özcan, M. (2017). Etik İklim ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinde Örgütsel Bağlılığın Ara Değişken Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Bir Araştırma. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 83-103.
Number of pages: 22 Posted: 27 Apr 2021
Mehmet GÜNLÜK, Gökhan Özer and Murat Özcan
MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY, Gebze Technical University and affiliation not provided to SSRN
Downloads 3 (765,467)

Abstract:

Loading...

Muhasebe Meslek Mensupları, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Etik İklim, Accountants, Organizational commitment, ethical climate, organizational citizenship behavior