Razvan Anghel

University of Bucharest, Faculty of Law

PhD Candidate

Romania

Constanta Court of Appeal Romania

Judge

Constanta, Constanta

Romania

National Institute of Magistracy Romania

trainer

Bucuresti

Romania

SCHOLARLY PAPERS

47

DOWNLOADS
Rank 259,372

SSRN RANKINGS

Top 259,372

in Total Papers Downloads

65

SSRN CITATIONS
Rank 149,460

SSRN RANKINGS

Top 149,460

in Total Papers Citations

1

CROSSREF CITATIONS

0

Ideas:
“  working time, new forms of employment  ”

Scholarly Papers (47)

Abstract:

Loading...

working time, rest time, timp de lucru, timp de odihnă

2.
Downloads 9 (694,564)

Abstract:

Loading...

Judge’s incompatibility, Judges’ Appearance of Impartiality, retrial, extraordinary appeal, interlocutory order, incompatibilitatea judecătorului, aparenţa de imparţialitate, rejudecare, căi extraordinare de atac, încheieri interlocutorii

3.

The National Court Follow-Up in the CJEU Case 'Sindicatul Familia E.A.' Regarding the Working Time of Foster Parents in Romania

Bratislava Law Review 4(1),2020
Number of pages: 12 Posted: 10 Mar 2021
Razvan Anghel
University of Bucharest, Faculty of Law
Downloads 7 (709,655)

Abstract:

Loading...

working time, foster carer, children, workers, labour law, Romanian law, EU law

Abstract:

Loading...

Working Time, Rest Time, European Social Charter, Directive 2003/88

5.

Implications of CJEU Jurisprudence on the Delimitation of Working Time by Rest Time in the Collaborative Economy

LEX ET SCIENTIA Lex et Scientia International Journal, No. XXVI, Vol. 2/2019
Number of pages: 19 Posted: 04 Jan 2020
Razvan Anghel
University of Bucharest, Faculty of Law
Downloads 5 (725,203)

Abstract:

Loading...

working time, rest time, collaborative economy, workers, employees, self-employees

6.

Shaping the Concept of ‘Working Time’ Between European Union and National Legislation – A Continuous Task for National Courts

Collection of Papers from International Academic Conference "THE MILESTONES OF LAW IN THE AREA OF CENTRAL EUROPE 2020 - Faculty of Law of Comenius University in Bratislava, Slovakia
Number of pages: 16 Posted: 10 Mar 2021
Razvan Anghel
University of Bucharest, Faculty of Law
Downloads 4 (733,092)

Abstract:

Loading...

Working Time, Rest Time, Directive 2003/88

7.

Delimiting Working Time From Rest Time in the Case of Workers Residing at the Workplace

JURIDICAL TRIBUNE-TRIBUNA JURIDICA,Volum 8, Numarul 3
Number of pages: 12 Posted: 09 Jul 2020
Razvan Anghel
University of Bucharest, Faculty of Law
Downloads 4 (733,092)

Abstract:

Loading...

working time, rest time, workplace, residence

8.

Cumulative Character of Working Time Features. Consequences on Delimiting Working Time From Rest Time

Valahia University Law Study - Conference paper Supplement 2018
Number of pages: 7 Posted: 09 Jul 2020
Razvan Anghel
University of Bucharest, Faculty of Law
Downloads 4 (733,092)

Abstract:

Loading...

working time, rest time, cumulative features

9.

Considerations Regarding the Present Regulation of Doctors Working Time from the Perspective of the Directive 2003/88 Requirements (Consideraţii Privind Reglementarea Actuală a Timpului De Lucru Al Medicilor Din Perspectiva Exigenţelor Directivei 2003/88)

Valahia University Law Study, Supplement - Conference Paper 2017
Number of pages: 9 Posted: 17 Nov 2017 Last Revised: 16 Jun 2020
Razvan Anghel
University of Bucharest, Faculty of Law
Downloads 3 (741,529)

Abstract:

Loading...

working time, doctors, on call duty, timp de lucru, medici, serviciu de gardă

Abstract:

Loading...

Working Time, Groups of Companies, Worker Rights

Abstract:

Loading...

timp de lucru, working time, timp de odihnă, rest time, transporturi feroviare, railway transport, lucrător mobil, mobile worker

Abstract:

Loading...

non-unitary judicial practice, delimitation of working time by rest time and overtime work or night work remuneration for military volunteer personnel, practica judiciară neunitară, timp de lucru, timp de odihnă, militar voluntar, munca suplimentară, muncă de noapte

Abstract:

Loading...

non-unitary judicial practice, working time, rest time, road transport, overtime work, practica judiciară neunitară, timp de lucru, timp de odihnă, transport rutier, munca suplimentară

14.

Delimiting Working Time from Rest Time in British Jurisprudence (Delimitarea Timpului De Lucru De Timpul De Odihnă În Jurisprudenţa Britanică)

Revista de Drept Social nr.3/2017
Posted: 17 Nov 2017
Razvan Anghel
University of Bucharest, Faculty of Law

Abstract:

Loading...

working time, rest time, case law

Abstract:

Loading...

non-unitary judicial practice, taxing decisions, unemployment benefit, subject matter jurisdiction, practica judiciară neunitară, decizie de impunere, ajutor de şomaj, competenţă

Abstract:

Loading...

non-unitary judicial practice, working time, annual leave, maternal assistants, compensation, practica judiciară neunitară, timp de lucru, concediu anual, asistenţi maternali, despăgubire

Abstract:

Loading...

non-unitary judicial practice, working time, weekly rest time, maternal assistants, practica judiciară neunitară, timp de lucru, repaus săptămânal, asistenţi maternali

Abstract:

Loading...

practica judiciară neunitară, indemnizaţie reparatorie, non-unitary judicial practice, reparation indemnity

Abstract:

Loading...

Non-Unitary Judicial Practice, the Legal Nature of the Litigations Regarding the Retirement Financial Aid for Military Personnel, Police Officials and Public Servants of Penitentiary Administration and the Substantive Jurisdiction Over This Type of Litigations, Practica Judiciară Neunitară, Ajuto

Abstract:

Loading...

non-unitary judicial practice, public pensions, income ceiling, cumulation, practica judiciară neunitară, pensie, plafon venituri, cumul

Abstract:

Loading...

employees’ rights, transfer of undertakings, labour relations, salary, collective agreement, redundancies, working conditions, conditii de munca, concediere, drepturile angajaţilor, transfer de întreprindere, raporturi de muncă, concediere, salariu, contract colectiv

Abstract:

Loading...

non-unitary judicial practice, children protection, subject matter jurisdiction, disability, apeal, practica judiciară neunitară, competenţă, grad de handicap, protecţia copiilor, contestaţie

Abstract:

Loading...

non-unitary judicial practice, admissibility, court decision, supplement the operative part, practica judiciară neunitară, completarea hotărârii, admisibilitate

Abstract:

Loading...

non-unitary judicial practice, subject matter jurisdiction, mayor, practica judiciară neunitară, competenţă, primar

Abstract:

Loading...

non-unitary judicial practice, remuneration, techer ,practica judiciară neunitară, remunerare, profesor

Abstract:

Loading...

reinstate, international organization, jurisdictional immunity, reintegrare, imunitate de jurisdic'ie, organiya'ie interna'ional

Abstract:

Loading...

time limitatio, social security benefits, health damages, employer, termen, indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, angajator

Abstract:

Loading...

social security benefits, health damages, court composition, subject matter jurisdiction, indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, compunerea completului, competenţa funcţională, instanţă

Abstract:

Loading...

non-unitary judicial practice, appeal in the interest of the law, preliminary question, practică judiciară neunitară, recurs în interesul legii, întrebare preliminară

Abstract:

Loading...

public servants, state penitentiaries, subject matter jurisdiction, funcţionarii cu statut special, administraţia penitenciarelor, competenţa instanţei

Abstract:

Loading...

speranţă legitimă, executare sentinta, actualizare, alocatie, vatamarea sanatatii, legitimate expectation, judgement enforcement, compensation for health damage, adjustment

Abstract:

Loading...

timp de lucru, garda la domiciliu, munca suplimentara, servicii medicale, doctor, working time, on –coll availability, medical services, overtime, doctor

Abstract:

Loading...

termen previzibil şi rezonabil, procedură civilă, managementul cauzelor, predictable and reasonable term, Civil procedure, case management

Abstract:

Loading...

punctaj suplimentar, calculul pensiiei, conditii de muncă, supplementary pension points, work conditions, Pension Calculation

Abstract:

Loading...

efectul devolutiv al apelului, jurisdicţia asigurărilor sociale, devolution effect of the appeal, social security jurisdiction

Abstract:

Loading...

speranţă legitimă, decontarea cheltuielilor medicale, legitimate expectation, reimbursement of medical expenses

Abstract:

Loading...

invaliditate, asigurări sociale, egalitatea armelor, expert independent, equality of arms, independent expert, invalidity, social security benefits

Abstract:

Loading...

practică judiciară neunitară, reconstituire vechime în muncă, carnet de muncă, deţinător arhive, calitate procesual pasivă, fost angajator, non-unitary judicial practice, employment period, former employer, archives holder, legal action

Abstract:

Loading...

pensie de invaliditate, pensie anticipata, cumul cu alte venituri, interdicţie, suspendarea plăţii, early retirement pension, disability pension, incomes from a lucrative activity, interdiction, payment suspensions

Abstract:

Loading...

practică judiciară neunitară, vârsta standard de pensionare, stagiu complet de cotizare, pensie, asigurări sociale, non-unitary judicial practice, pension, default retirement age, standard contribution period

Abstract:

Loading...

practică judiciară neunitară, condiţii speciale şi deosebite de muncă, procedura administrativă, non-unitary judicial practice, special or unusual working conditions, administrative procedure

Abstract:

Loading...

practică judiciară neunitară, salariu, salariul de bază minim brut pe ţară garantat, contract colectiv de muncă, non-unitary judicial practice, minimum wage, salary, Collective Labour Agreement

Abstract:

Loading...

practică judiciară neunitară, concediere colectivă, informare, consultare, sindicat, reprezentativitate, non-unitary judicial practice, collective redundancies, obligations to inform and consult, representativeness, unions

Abstract:

Loading...

decizii de pensie, contestaţie, sesizarea instanţei, procedura administrativă prealabilă, drept de acces la instanţă, revizuirea pensiei, recalcularea pensiei, Legal challenge, pensions rights, Conditions to address the court, Previous mandatory administrative procedure, Right of access to court

Abstract:

Loading...

pensie, venituri suplimentare, public pension, supplementary earnings

Abstract:

Loading...

Non-unitary judicial practice, Preliminary rulings, Appeal in the interest of the law, Juridical security, Court judgements, practică judiciară neunitară, întrebare preliminară, recurs în interesul legii, securitate juridică, hotărâre judecătorească

Abstract:

Loading...

Legal challenge, pensions rights, Conditions to address the court, Time limitation, Previous mandatory administrative procedure, Right of access to court/decizii de pensie, contestaţie, sesizarea instanţei, procedura administrativă prealabilă, termen de contestare, drept de acces la instanţă