Yusuf Can Şahintürk

Çukurova University

Post Graduate Student

Saricam ilcesi

Balcali

Adana, 01330

Turkey

SCHOLARLY PAPERS

5

DOWNLOADS

894

SSRN CITATIONS

0

CROSSREF CITATIONS

1

Scholarly Papers (5)

Abstract:

Loading...

Finansal Kırılganlık Hipotezi, Post Keynesyen İktisat Okulu Metodolojisi, 2008 Finansal Krizi

2.

Post Washington Konsensüsü Döneminde Yeni Finansal Mimaride Makroekonomik İstikrar Için Regülâsyon: Quo Vadis? (Regulation in the Post Washington Consensus Era for Macroeconomic Stability on the New Financial Architecture: Quo Vadis?)

Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, vol.48,561,pp.69-82
Number of pages: 14 Posted: 02 Jan 2015
Ömer Tuğsal Doruk and Yusuf Can Şahintürk
Adana Science and Technology University and Çukurova University
Downloads 136 (250,618)

Abstract:

Loading...

Regülâsyon, Küreselleşme, Finansal Kriz, Toda Yamamoto Yöntemine Dayalı Granger Nedensellik, Johansen Eş Bütünleşme Testi

Abstract:

Loading...

Yatırımcı Davranışı, Güven ve Finansal Kriz İlişkisi, Finansal Kriz, VAR Analizi, Toda Yamamoto Granger Nedensellik Testi,Yapısal Kırılma Testi

4.

Minskyen Finansal Kırılganlık Hipotezi ve Post Keynesyen Temelleri: Teorik Bir Yaklaşım (Minskian Financial Instability Hypothesis and Its Post Keynesian Roots: A Theoretical Approach)

Sosyoekonomi (2019), Vol. 27(40), 105-118
Number of pages: 14 Posted: 23 May 2019
Ömer Tuğsal Doruk and Yusuf Can Şahintürk
Adana Science and Technology University and Çukurova University
Downloads 77 (366,858)

Abstract:

Loading...

Financial Instability Hypothesis, Post Keynesian Economics, Business Cycles

5.

Industrialization and Growth Relation in Turkey Durıng Post Crisis Era: A Review on Kaldorian Growth Model Perspective (Kriz Sonrası Türkiye’De Sanayilesme Ve Büyüme Iliskisi: Kaldoryen Büyüme Modeli Çerçevesinde Bir Inceleme)

Posted: 27 Jul 2017
Ömer Tuğsal Doruk, Ahmet Kardaşlar, Yusuf Can Şahintürk and Ediz Kandır
Adana Science and Technology University, Çukurova University - Department of Economics, Çukurova University and Çukurova University - Department of Economics

Abstract:

Loading...

Economics, Post Keynesian Economics, Economic Growth