Dorota Bednarska-Olejniczak

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ph.D.

Komandorska 118/120

Wroclaw , 53-345

Poland

SCHOLARLY PAPERS

15

DOWNLOADS

759

SSRN CITATIONS

0

CROSSREF CITATIONS

0

Scholarly Papers (15)

1.

The Quality of Private Banking Services as Perceived by Polish Customers

Number of pages: 7 Posted: 10 Nov 2012
Dorota Bednarska-Olejniczak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc?awiu
Downloads 142 (242,078)

Abstract:

Loading...

private banking services, services quality

2.

Wybrane Problemy Kształtowania Wizerunku Przedsiębiorstwa Jako Pracodawcy (Sellected Issues of Shaping the Image of Company as an Employer)

Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Ekonomiczno-zarządcze problemy w gospodarce, tom III, Gorzów Wielkopolski 2013, s. 7-18 ISBN 978-83-63134-77-8
Number of pages: 14 Posted: 21 May 2016
Dorota Bednarska-Olejniczak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc?awiu
Downloads 121 (273,737)

Abstract:

Loading...

employer image, employer branding, Employer Value Proposition, internal employer branding, external employer branding

3.

Internal Marketing – Concept, Tools, Considerations

The International Conference - Hradec Economic Days 2013 Economic Development and Management of Regions Hradec Králové
Posted: 12 Jun 2013
Dorota Bednarska-Olejniczak and Jaroslaw Olejniczak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc?awiu and Wroclaw University of Economics - Department of Finance
Downloads 105 (302,476)

Abstract:

Loading...

internal marketing, personnel marketing, internal communication

4.

Banking Marketing in Customer Value Creation

Economic Development and Management of Regions, Hradec Economic Days 2012, Peer-Reviewed Conference Proceedings, Hradec, 2012, p. 20
Number of pages: 5 Posted: 12 Nov 2012
Dorota Bednarska-Olejniczak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc?awiu
Downloads 96 (320,795)

Abstract:

Loading...

bank marketing, chain of values

5.

Participatory Budget of Wrocław as an Element of Smart City 3.0 Concept

Sborník příspěvků XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách Čejkovice 15.–17. 6. 2016
Number of pages: 7 Posted: 20 Jun 2016
Dorota Bednarska-Olejniczak and Jaroslaw Olejniczak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc?awiu and Wroclaw University of Economics - Department of Finance
Downloads 89 (336,453)

Abstract:

Loading...

smart city, participatory budgeting, local government

6.

Private Banking -- Contemporary Challenge for Polish Banking

Agrarian Perspectives XVII, Challenges for 21st century, Prague 2008 Peer-Reviewed Conference Collection of Papers, Ceska Zemedelska Universita, pp.13
Number of pages: 4 Posted: 08 Nov 2012
Dorota Bednarska-Olejniczak and Jaroslaw Olejniczak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc?awiu and Wroclaw University of Economics - Department of Finance
Downloads 43 (484,277)

Abstract:

Loading...

client segmentation, private banking, personal banking, Poland

7.

The Intergovermental Equalization System in Poland in View of the Development Level of Rural Municipalities in Lower Silesian and Lubuskie Voivodeships

The International Conference - Hradec Economic Days 2013 Economic Development and Management of Regions Hradec Králové, 19-20 February 2013
Number of pages: 12 Posted: 02 Jun 2013
Jaroslaw Olejniczak and Dorota Bednarska-Olejniczak
Wroclaw University of Economics - Department of Finance and Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc?awiu
Downloads 38 (506,733)
Citation 1

Abstract:

Loading...

local government finance, rural development, tax base

8.

Employer Branding a CSR – Bank Jako Pracodawca Społecznie Odpowiedzialny (Employer Branding VS. CSR – Bank as Social Responsible Employer)

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO - PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU, Tom 41, Strony 237-250
Number of pages: 14 Posted: 21 May 2016
Dorota Bednarska-Olejniczak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc?awiu
Downloads 37 (511,420)

Abstract:

Loading...

employer branding, CSR, banks, web sites, social responsibility, employer

9.

Budżet Obywatelski I Uczestnictwo Młodych Obywateli W Działalności Gmin Na Przykładzie Studentów Uczelni Ekonomicznych Wrocławia (Participatory Budgeting and Participation of Young Citizens in Local Government Activities – Based on The Example of Students of Economy Schools in Wroclaw)

Mezinarodni vedecka konference Hradecke ekonomicke dny 2015
Number of pages: 13 Posted: 10 May 2016
Dorota Bednarska-Olejniczak and Jaroslaw Olejniczak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc?awiu and Wroclaw University of Economics - Department of Finance
Downloads 28 (558,644)

Abstract:

Loading...

local government, participatory budgeting, participatory democracy

10.

Wykorzystanie Działań Z Zakresu CSR W Kształtowaniu Realcji Banków Z Pracownikami (The Use of Corporate Social Responsibility Activites by Banks in Creating Relationships with Employees)

Jedlicka Pavel (ed.): Hradecké ekonomické dny. Recenzovaný sborník mezinárodní odborné konference Hradecké ekonomické dny 2016. Hradec Králové 2. a 3. února 2016, Hradecké ekonomické dny, 2016, Univerzita Hradec Králové, , Humanistic Management Network, Research Paper Series No. 17/16
Number of pages: 12 Posted: 21 May 2016 Last Revised: 12 Jun 2016
Dorota Bednarska-Olejniczak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc?awiu
Downloads 23 (589,973)

Abstract:

Loading...

corporate social responsibility, bank, employees

11.

Civil Society – The Issue of Youth Participation in the Activity of Territorial Governments Based on the Example of Students of Economy Schools from Wroclaw

Agrarian Perspectives XVII. Challenges For The 21st Century, Czech University of Life Sciences, pp.435-438
Number of pages: 4 Posted: 19 May 2016
Dorota Bednarska-Olejniczak and Jaroslaw Olejniczak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc?awiu and Wroclaw University of Economics - Department of Finance
Downloads 10 (680,717)

Abstract:

Loading...

civil society, citizen participation, local government, Poland

12.

Participation of Non-Resident Students in the Creation of Participatory Budget in Wroclaw

Procedia Economics and Finance Volume 25, 2015, Pages 579–589 16th Annual Conference on Finance and Accounting, ACFA Prague 2015, 29th May 2015
Number of pages: 11 Posted: 19 May 2016
Jaroslaw Olejniczak and Dorota Bednarska-Olejniczak
Wroclaw University of Economics - Department of Finance and Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc?awiu
Downloads 10 (680,717)

Abstract:

Loading...

Participatory budgeting, Local government, Voters

13.

Selected Aspects of Innovation Strategies In The Regions – Case of Lower Silesian Region

Sborník příspěvků XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Kurdějov 14.–16. 6. 2017
Number of pages: 8 Posted: 14 Jul 2017
Dorota Bednarska-Olejniczak and Jaroslaw Olejniczak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc?awiu and Wroclaw University of Economics - Department of Finance
Downloads 9 (688,180)

Abstract:

Loading...

innovations, innovativeness of the region, regional innovation strategy

14.

Tax Expenditures vs. Equalization Grant Scheme in Rural Municipalities in Poland

Sborník příspěvků XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
Number of pages: 7 Posted: 14 Jul 2017
Jaroslaw Olejniczak and Dorota Bednarska-Olejniczak
Wroclaw University of Economics - Department of Finance and Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc?awiu
Downloads 8 (695,512)

Abstract:

Loading...

tax expenditures, equalization grants, municipality

15.

Private Banking - Marketing, Jakość, Sprzedaż

Private Banking - Marketing, Jakość, Ssprzedaż, CeDeWu, 2010
Posted: 05 Dec 2012
Dorota Bednarska-Olejniczak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc?awiu

Abstract:

Loading...

private banking, quality management, marketing, wealth management