Harun Kılıçaslan

Sakarya University

Assistant Professor

Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü

A Blok Oda:308 Esentepe Kampüsü Serdivan

Sakarya

Turkey

SCHOLARLY PAPERS

10

DOWNLOADS
Rank 40,954

SSRN RANKINGS

Top 40,954

in Total Papers Downloads

1,325

SSRN CITATIONS

0

CROSSREF CITATIONS

7

Ideas:
“  I'm currently working on the effects of the public-private partnerships on the contingent liabilities.  ”

Scholarly Papers (10)

1.

Kredi Derecelendirme Ve Ortaya Çıkan Sorunlar (Credit Rating and Emerging Issues)

Maliye Araştırmaları Dergisi (Research Journal of Public Finance), Vol. 2(1), pp. 61-81, 2016
Number of pages: 21 Posted: 02 Nov 2016
Harun Kılıçaslan and Mücahit Sefer Giter
Sakarya University and Sakarya University
Downloads 388 (90,706)

Abstract:

Loading...

Credit Rating Agencies, Credit Note, Basel Criteria, Kredi Derecelendirme Kuruluşları, Kredi Notu, Basel Kriterleri

2.

Türkiye’De Uygulanan Yatirim Teşviklerinin Etkinliği Üzerine Bir Değerlendirme (An Evaluation on Effectiveness of Investment Incentives Implemented İn Turkey)

Kılıçaslan, H., Kılıç, Z. (2016). Türkiye’de Uygulanan Yatırım Teşviklerinin Etkinliği Üzerine Bir Değerlendirme, International Congress Of Management Economy And Policy Proceedings - Volume IV İçinde (ss.3970-3989), Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
Number of pages: 30 Posted: 28 Dec 2016
Harun Kılıçaslan and Zeynep Kılıç
Sakarya University and Sakarya University
Downloads 214 (169,330)

Abstract:

Loading...

Yatırım Teşvikleri, Vergi Teşvikleri, Yatırım Kararları, Mali Teşvikler, Investment Incentives, Tax Incentives, Investment Decisions, Fiscal Incentives

3.

Kamu Hizmetleri Ve Finansmanı Açısından Türkiye’de Kamu-Özel İşbirlikleri (Public-Private Partnerships in Turkey in Terms of Public Services and Financing)

Kılıçaslan, H. (2016). Kamu Hizmetleri Ve Finansmanı Açısından Türkiye’de Kamu-Özel İşbirlikleri, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi (BJSS Balkan Journal of Social Sciences), International Congress Of Management Economy And Policy Özel Sayısı, Aralık, 385-398.
Number of pages: 14 Posted: 28 Dec 2016 Last Revised: 01 Feb 2017
Harun Kılıçaslan
Sakarya University
Downloads 136 (250,456)

Abstract:

Loading...

Kamu-Özel İşbirlikleri, Yap-İşlet-Devret Modeli, Kamu Hizmetleri, Public-Private Partnerships, Build-Operate-Transfer Model, Public Services

4.

An Empirical Study of Ethical Opinion in Germany

Journal of Accounting, Ethics and Public Policy, Vol. 10, No. 2, p. 243, 2009
Number of pages: 17 Posted: 26 Sep 2010 Last Revised: 20 Jun 2014
Robert W. McGee, Serkan Benk, Adriana Ross and Harun Kılıçaslan
Fayetteville State University - Department of Accounting, Inonu University, Florida International University (FIU) and Sakarya University
Downloads 136 (250,456)

Abstract:

Loading...

5.

Alternatif Bir Sistem Olarak Ortaklık Ekonomisi'nin Değerlendirilmesi (Evaluation of the Partnership Economy as an Alternative System)

Kılıçaslan, H. (2016). “Alternatif Bir Sistem Olarak Ortaklık Ekonomisi'nin Değerlendirilmesi”, International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), 24-26 August, 2016, Sakarya: Beşiz Yayınları, 447-457
Number of pages: 28 Posted: 28 Nov 2016 Last Revised: 01 Dec 2016
Harun Kılıçaslan
Sakarya University
Downloads 112 (289,009)

Abstract:

Loading...

Ortaklık Ekonomisi, Adil Ekonomik Düzen, İslam Ekonomisi, Partnership Economy, The Just Economic Order, Islamic Economics

Abstract:

Loading...

Veraset ve İntikal Vergisi, Kayıt Dışı Ekonomi

7.

Mali Teşviklerin Yatırım Kararlarına Etkisi: Sakarya İli Örneği (The Effect of Fiscal Incentives on Investment Decisions: Case of Sakarya Province)

Kılıçaslan, H., Kılıç, Z. (2016), Mali teşviklerin yatırım kararlarına etkisi: sakarya ili örneği, Sakarya İktisat Dergisi, 5(3), 33-52
Number of pages: 20 Posted: 08 Dec 2016
Harun Kılıçaslan and Zeynep Kılıç
Sakarya University and Sakarya University
Downloads 90 (334,019)

Abstract:

Loading...

Vergi Teşvikleri, Yatırım Kararları, Yatırım Teşvikleri, Malî Teşvikler, Tax Incentives, Investment Decisions, Investment Incentives, Fiscal Incentives

8.

Belediyelerin Raylı Ulaşım Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması: Bursa Büyükşehir Belediyesi Örneği (Expanding the Rail Transport Services of Municipalities: The Case of Bursa Metropolitan Municipality)

Kılıçaslan, H. (2015). Belediyelerin Raylı Ulaşım Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması: Bursa Büyükşehir Belediyesi Örneği, Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 451-466.
Number of pages: 16 Posted: 03 Nov 2016
Harun Kılıçaslan
Sakarya University
Downloads 83 (350,913)

Abstract:

Loading...

Belediye Hizmetleri, Kentsel Ulaşım Hizmetleri, Raylı Ulaşım Sistemleri, Municipal Services, Urban Transport Services, Rail Transportation Systems

9.

Analysis of the Taxation of Professional Sportsmen in Turkey: A Comparison with Germany (Türkiye’De Profesyonel Sporcuların Vergilendirilmesinin Analizi: Almanya İle Karşılaştırma)

Kılıçaslan, H. (2011). Analysis of the Taxation of Professional Sportsmen in Turkey: A Comparison With Germany, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Uludağ Journal of Economy and Society), XXX(1), 23-35.
Number of pages: 13 Posted: 03 Nov 2016
Harun Kılıçaslan
Sakarya University
Downloads 36 (515,917)

Abstract:

Loading...

Taxation, Tax Law, Professional sportsmen, Vergileme, Vergi Hukuku, Profesyonel Sporcular

10.

Rant Vergisi: Avusturya Ve IsviçRe öRnekleri Ve TüRkiye’Ye IlişKin Bir DeğErlendirme (Increment Tax: Austria and Switzerland Cases and an Evaluation on Turkey)

Kılıçaslan, H., Yavan, S. (2017). Rant Vergisi: Avusturya Ve İsviçre Örnekleri Ve Türkiye’ye İlişkin Bir Değerlendirme, AKÜ İİBF Dergisi, XIX(1), 47-60.
Number of pages: 14 Posted: 22 Jun 2017
Harun Kılıçaslan and Sercan Yavan
Sakarya University and Adnan Menderes University
Downloads 34 (525,955)

Abstract:

Loading...

Rant Vergisi, Servet Vergisi, İmar Planları, Emsal Artışları, Increment Tax, Wealth Tax, Development Plan, Floor Area Ratio Increases